Извънкласни дейности

В часовете по музика винаги е интересно

Поздрав от третокласниците чрез Мартин в часа по музика

Подновихме часовете по музика онлайн след ваканцията

В час по музика представяме инструмента електрическа китара с помощта на Мартина Иванова

Клуб „Родолюбие“: заключителен етап на проект „Българските народни песни“

Оригинална идея в часа по музика онлайн

В час по музика онлайн с 3-4 клас и Дария Нотева от България

Грамоти за отлично представяне в часовете по музика

Последен урок за учебната година в клуб „Родолюбие“ в Мойет

В клуб „Родолюбие“ в Мойет говорим за кукерите

Репетираме усилено всеучилищния химн за 24 май

В клуб „Родолюбие“ винаги е интересно

В час по музика се подготвяме за 24 май

Народни танци – за различни възрастови групи преди и по време на учебните занятия

Вокална група – втори и трети клас

За повече информация за извънкласните форми за текущата година, молим да се свържете с училищния ръководител.

Клуб „Родолюбие“ – 4,5,7,8,9,10 клас