Академия за родители: Как да мотивираме децата да учат?

Домът и семейството имат огромно влияние върху учебния процес и постиженията на децата. Семейната среда е от голямо значение при формиране на навици у децата в ранните години. Тогава ученето става чрез различни игри, в които малчуганите развиват уменията и талантите си, опознават себе си и света.

Когато тръгне на училище, детето постепенно привиква към начина на обучение в класната стая. Понякога малчуганите нямат желание да учат по всички предмети.

 Как да ги мотивираме да учат и как да им помогнем да се справят по-добре с училищните задължения?

1.  Направете книгите част от живота на децата още от ранна възраст

 

Ако искате децата ви да обичат четенето, запознайте ги с книгите колкото се може по-рано. Важно е, докато им четете, да създадете атмосфера на уют и топлина. Така ще вдъхнете на децата любов към книгите и ще ги подготвите за самостоятелно четене. Покажете на децата, че книгите са нещо ценно, интересно и забавно.

Много често родителите смятат, че ученето започва в детската градина или в училище. Но всъщност децата развиват най-различни умения още от момента на раждането си – ориентация в пространството, фина моторика, цветова ориентация и други. И докато децата са още малки, родителите са тези, които им помагат да развиват уменията си.

 Когато пораснат и започнат да ходят на училище, децата вече имат изградени навици за възприемане на информация, а задачата на родителите е да ги направляват и съветват предимно по по-трудните въпроси. Затова е важно да се отделя възможно най-много време на децата, когато са малки, за да могат да изградят солидна основа, върху която после да надграждат и трупат знания.

  2.   Редовно обсъждайте с децата какво се е случило в училище

 Интересувайте се как е минал учебният ден на детето, какво се е случло, какво са учили, на какво са играли. Полагайте усилия да разбирате кое допада най-много на малкия ученик и кое го затруднява, какви са взаимоотношенията му със съучениците и учителите.

По този начин ще изградите добри условия за комуникация, а детето ще е спокойно, че може да споделя всичко с вас. Така ще знаете от какво се притеснява и се страхува детето и в какво има нужда от вашата помощ.

 3.   Научна литература вкъщи

 

Интернет предоставя океан от информация, а учебниците съдържат основните знания по съответния предмет, но детето трябва да се научи да борави с научна литература още от ранна възраст. За децата е изключително полезно да имат на разположение у дома различни образователни книги и да свикнат да ги използват.

Един от начините това да стане е чрез енциклопедии за най-малките, които представят любопитни факти на достъпен за децата език, като поредицата „Моята първа енциклопедия”. Така ще изградят навици да използване на научна литература, които ще са им необходими както в училище и университета, така и в бъдещата им професия. 

 4. Успехът е плод от развитието на потенциала

 

В повечето случаи успехът е резултат от положения труд. Понякога обвързваме постиженията с късмет или дори с генетични заложби. Но всъщност детето не би могло да се справи добре, ако няма изградени навици за учене или без да положи труд.

Окуражавайте го, че успехите му зависят от самото него и го насърчавайте и му помагайте, когато има нужда. Намерете различни начини да го вдъхновявате, например с известни личности или с вашия опит. Винаги се старайте да го мотивирате да даде всичко от себе си, дори в области, които затрудняват и вас. Важно е да му покажете, че с постоянство може да се справи с препятствията.

 5. Споделяйте интересите на детето и му помагайте да ги развивa

 Насърчавайте детето да открива какво му харесва и да опитва различни неща. Говорете за това как се чувства, когато рисува, пее, спортува или танцува. Заедно може да вземете решение какви допълнителни занимания да избере.

 Детето трябва да се чувства важен член на семейството и да знае, че неговото мнение се зачита. Подкрепяйте го и го окуражавайте да развива своите интереси.

 6.  Подкрепяйте детето дори когато има ниски оценки

 

Не бъдете твърде критични спрямо неуспехите на детето. Подкрепяйте го, когато не се справя добре – поинтересувайте се какви са причините и му помогнете с каквото можете. Ниските оценки може да се дължат и на моментни здравословни или емоционални неразположения. С повече усилия и с вашата подкрепа следващия път детето ще се справи по-добре.

Неуспехът също е част от живота и е важно детето да се научи да го приема не като провал, а като урок. Една от най-големите грешки, които може да допуснете, е да сравнявате детето с неговите роднини, приятели или съученици. То трябва да знае, че го обичате и подкрепяте във всяка една ситуация, а не да се страхува от ниските оценки и вашата реакция.

 7.   Поставяйте цели

 

Насърчавайте детето да споделя какво го интересува, какво иска да постигне и как мисли да го направи. Окуражавайте го да си поставя цели и да ги изпълнява. Така малчуганът ще се свикне да следва своите мечти. Не е нужно целите да са трудноизпълними, защото ще го уплашат. Покажете му, че с малки стъпки може да постигне много.

Например ако свири на музикален инструмент, може да го насърчите след определен период от време да изпълни на вечеря новата си любима песен. Така детето ще се научи да бъде целенасочено и уверено в себе си. Не е нужно да му заявите, че трябва да се справя добре с математиката. Но може да го насърчите да си постави за цел решаването на няколко задачи всеки ден. Така след известно време, с малки стъпки, детето ще е усвоило по-добре материала и със сигурност ще се справя по-успешно.

 Не забравяйте, че ученето може да бъде забавно и приятно под формата на игра. Детето учи постоянно –  докато играе, докато се храни, докато се разхожда. И точно затова ролята на родителите е толкова важна. Именно те трябва да поставят основата на ефективното усвояване на знания у своите деца и да им помагат да се справят с трудностите.

Всички искаме децата ни да се реализират успешно един ден, но зад този успех се крият много постоянство, подкрепа и обич.

 Източник: http://www.raisesmartkid.com