Родителски срещи обобщиха приоритетите за новата 2022-2023 г.

Приоритетите за новата учебна 2022-2023 г. бяха очертани на състоялите се родителски срещи в БНУ „Св. св. Кирил и Методий” в Барселона и филиала му в град Мойет дел Вайес. Те се състояха на 1 октомври от съответно – 10 и 18,30 ч., с участието на училищния ръководител Стоянка Колева и всички родители, отзовали се на поканата.

Родителските срещи протекоха при следния дневен ред:. 

1. Финансов отчет за изминалата учебна 2021 – 2022 г. 

2. Бюджет  за настоящата 2022 – 2023 г. 

3. Цели на българското училище в чужбина

4. Представяне на  договорите, сключени от асоциацията, за наеми на помещения, хестория,  информация за учителските трудови договори.

5. Тема такси.

6. Информация за предстоящото честване на Деня на народните будители на 05/11/22 от 11.30 -13.00 ч.

7. Разясняване възможността на ученици от българските училища за явяване на изпит по бълг.език за към ДЕО за  получаване на сертификат за ниво на владеене на езика по европейската езикова рамка.

Бяха направени конкретни. предложения

1. За изготвяне на платформа за подобряване комуникацията между родители и учители

2. За родителска среща на учители и родители в горните класове 

Бяха избрани и новите Родителски съвети. Техните състави можете да видите тук.