Учители от Испания ще могат да преподават и на първокласници

Учители от Испания вече ще могат да преподават испански език на ученици в начални и в основни училища, съобщават от Министерството на образованието и науката /МОН/.

Това предвижда новото Споразумение между МОН нa Република България и Министерството на образованието и професионалното обучение на Кралство Испания, одобрено от правителството.

Подписаното през 2001 г. споразумение позволяваше учителите да преподават единствено в езикови гимназии и в средни училища с профилирани паралелки с интензивно изучаване на езика.

През последната учебна година 16 учители от Испания преподаваха в 15 български училища. Испанският език се нарежда на четвърто място по желан за изучаване първи чужд език в българските средни училища.

Споразумението създава също условия за повишаване на квалификацията на българските и испанските учители и подпомага обмена на ученици и учители между двете държави.