Снимка на наши ученици украси новата книга „За четенето” на проф. д-р Мариана Мандева

Снимка на наши ученици от началния курс украси новата книга „За четенето” на проф.д-р Мариана Мандева. Преподавателят от катедра Начална училищна педагогика към Педагогическия факултет на ВТУ „Кирил и Методий“  гостува на българското училище  в Барселона на 19 ноември м.г. по програма Еразъм+ като част от проекта „Четящият студент, четящото дете“ на Великотърновския университет.

 „С  началните класове в часовете по извънкласно четене работим по проект „Във вълшебния свят на приказките“. Чрез приказките искаме да събудим у децата интерес към четенето, да обогатим знанията, речевата култура и ценностната им система, да провокираме тяхното въображение и да разкрием човешките добродетели”, обясни училищният ръководител Стоянка Колева. Подобни занятия носят на децата  положителни  емоции и удовлетворение.

Кръжокът “Четящият студент, четящото дете” е създаден по инициатива на проф. д-р Мариана Мандева с мисията да формира у малките ученици любов към четенето на книги. Той стартира на 8 октомври 2014 г. с 16 студенти и през него вече са преминали стотици настоящи и бъдещи учители. Много от тях са приели за своя каузата на кръжока и редовно участват в неговите работилници и форуми.

Мариана Мандева е професор,  доктор на науките по педагогика. Работи във Великотърновски университет „Св.св  Кирил и Методий „  Педагогически факултет,  катедра „Начална училищна педагогика“. Изследователските й интереси са в областта на ограмотяване на деца и възрастни,  преподаване на български език  и литература,  включително зад граница,  европейски езикови политики.  Ръководител е на кръжок „Четящият студент,  четящото дете “ и координатор на студенти по Еразъм + практики.