МОН обяви нова национална програма за българските училища в чужбина

Нова национална програма „Неразказаните истории на българите”эще даде възможност на учениците от българските училища в чужбина да обогатят знанието си за България в архивите чрез изследователска и проучвателна работа за българското културно-историческо наследство и приноса на съвременните българи за цивилизационното развитие на съответната държава, район или населено място зад граница. Това съобщиха от министерството на образованието и науката /МОН/.

Участници в дейностите могат да бъдат ученици от българските държавни училища в чужбина, българските неделни училища в чужбина, както и студенти от чуждестранни университети, изучаващи български език, литература и култура.

Програмата е представена и одобрена на Oтрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. Предстои тя да бъде публикувана за обществено обсъждане на интернет страницата на МОН.