Да участваме в онлайн анкета „Читателски практики на българските ученици у нас и по света”

Министерството на образованието и науката /МОН/ съдейства на СУ „Климент Охриддски” за провеждането на онлайн анкета проект „Читателски практики на българските ученици (у нас и по света)“ за деца от 5. до 12. клас.

Допитването е анонимно и съдържа 37 въпроса. Въпросите са как и на какъв език предпочитат да четат учениците, колко често го правят, каква литература ги интересува и как избират четиво. Анкетата проучва също как се четат художествените текстове, изучавани в училище, и начините на преподаване на литература в училище.

Анкетата може да се попълни тук

: https://docs.google.com/forms/d/1vjFbQmCnC25sQZLTF-b6MNYUliY71VVrYIV256wYCxw/edit?pli=1