Памет за Апостола Васил Левски 2021

ОТГОВОР НА НРАВСТВЕН ВЪПРОС „КАКВО НЕ НИ ДОСТИГА ДА БЪДЕМ КАТО ВАСИЛ ЛЕВСКИ?“ С 8-12 КЛАС