Детска градина

Към българското училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Барселона и неговия филиал в Мойет дел Вайес функционират детска градина за деца от 3 до 5 г. и подготвителна група за малчугани от 5 до 6 г.
Малките палавници са под грижите на всеотдайни учителки от 10-14 ч. всяка събота.
Заниманията включват образователни игри, рисуване, приложни изкуства и първи стъпки към четенето и писането преди първи клас.

ДЕТСКАТА ГРАДИНА РАЗВИВА УМЕНИЯ И НАВИЦИ

Най-важните области, на които се набляга в детската градина в чужбина, са с една единствена цел – да се формират определени социални и интелектуални умения и навици у детето, които да му помогнат да се социализира и да се развие в живота.

Основното образователното направление е български език и литература. Разбира се, това е най-важната област, в която трябва да се обърне най-голямо внимание на детето. Все пак правилното овладяване на езика е в основата на общуването и спомага за по-нататъшното му развитие и обучение. Това означава детето да се учи да говори смислово и граматически свързано, да произнася правилно всички звукове, да разбира значението на думите, които използва за да ги употребява правилно и на място.

При различните възрастови групи тези умения се постигат чрез различни занимания. Нашето предизвикателство е да запознаем и да научим децата на родния им език. На 3-4-годишна възраст те започват да правят описание на познати играчки и предмети, с помощта на въпроси конструират прости изречения, постепенно разбират и изговарят различни по смисъл думи. Децата между 4 и 5 години описват картини, преразказват части от приказка, използват по-дълги изречения, разпознават единствено и множествено число, подбират определения към дадена дума. Научават български песни и стихотворения, запознаваме ги с българските традиции и обичаи.. В часовете четем и приказки, с които се развиват детското въображение и културната грамотност.

В образователното направление „Математика“ децата придобиват основни познания за количествените, пространствените и времевите отношения на обектите. Така те осъзнават и собственото си място в пространството. Различните геометрични форми също се научават тук чрез различните игри и книжки за оцветяване, формички, които децата трябва да очертават и оцветяват. Моделирането с пластелин, пеенето на български песни и традиционните игри са част от обучението.

Магдалена АНАНИЕВА,
бившпреподавател в детската градина
към БНУ „Св. св. Кирил и Методий“

Новата учебна година усмихна мъниците

Грамоти за рисунки на малки талантливи ръце

Мъничетата творят красота

Вече се обучаваме и онлайн

Рисуваме с вдъхновение

Разтоварващи подвижни игри за най-малките

Есен в детската градина