БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

гр. Барселона, с  филиал  в Мойет  дел  Вайес

Неделното училище „Св. св. Кирил и Методий“   е  дейност   на  Асоциация   за  приятелство  и сътрудничество  Каталуния-България  „Св. Георги“ , която го създава с ясна цел  да  запазва   българския  дух и самосъзнание, да  обучава  децата  на наши сънародници  по български език  и литература, история  на България и  география  и икономика.

Училището отваря   врати на 27 септември 2009 г. в Барселона  и   започва  своята  дейност по програмата  “Роден език  и култура  зад  граница“  на МОН.  След  тригодишна работа  е  включено  в Списъка  на българските  неделни училища  в  чужбина  и работи по ПМС  № 90 .

Предлага почасови  занимания за деца по възрастови  групи –  от  4 годишни до  12  клас.

Разполага  с квалифицирани  учители   и  добра  материална  база.

Обучението по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика,  български  народни  танци и музика  е по одобрени програми, адаптирани за българчета, живеещи в чужбина.

През 2016-2017  учебна  година за  удобство  на нашите  сънародници в гр. Мойет дел  Вайес се разкри  филиал към училището, в който  се обучават  българчета и деца на смесени бракове.

Учителите  използват съвременни  методи  на обучениие, съобразени със специфичните условия за преподаване в чужбина, като се стремят  да поддържат  висок интерес у учениците.  

Организират  се чествания  и тържества, участия в конкурси и  фестивали.

Учебният  център   издава  сертификати  за проведено обучение, които позволяват  на деца, завърнали се в България, да продължат в съответния клас  без да полагат  приравнителни  изпити.

Към  училището е създадена  и фолклорна  формация  за възрастни. Тя се стреми дапопуляризира  българския фолклор  и народно творчество, да  запазва  и предава  българските  традиции и обичаи.

Училището  работи  с визия  за бъдещо  развитие и стремеж  да разширява своята дейност.