Конкурси и проекти

Конкурс за детска рисунка „Моят любим герой от българска книга или приказка“

 

Асоциация „Малага-България 2010“ и ПБНУ „Родина“ – гр. Малага, Испания, със съдействието на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, организира X КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „Моят любим герой от българска книга или приказка“.

В конкурса могат да участват деца от 5 до 18-години, разделени в четири възрастови групи:

I група – 5-7 години; II група – 8-10 години; III група – 11-14 години; IV група 15-18 години.

Повече информация за конкурса – вж. приложения афиш.

 

Уважаеми любители и пазители на българския език,

Имаме удоволствието от името на Българско неделно училище „Буквар” в гр. Кобленц, ФР Германия, и БНУ „Аз Буки Веди“, гр. Кьолн, да Ви поканим на VIII-тото издание на Международния конкурс по четене на български език за ученици от 1-ви и 2-ри клас в чужбина!

Tазгодишното издание на Конкурса ще се проведе в зала в сградата на спортен клуб Кеселхайм на адрес: Hermann-Höfer-Vereinshaus, Martinusstrasse 13, 56070 Koblenz, Deutschland, на 8 юни 2024 г., 11:30 часа, под патронажа на Генералния консул на Република България във Франкфурт на Майн, ФР Германия, с финансовото съдействие на Министерството на обазованието и науката в Република България и в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина и издателство „Просвета“. Медийни партньори на Конкурса са в. „Аз-буки“, БТА, БНР, радио „Татковина“.

Наградният фонд се осигурява с приятелското съдействие на издателство „Просвета“, ИАБЧ, Генералното консулство на Р България във Франкфурт на Майн, издателства „Мармот“, “Жанет 45“ и издателство „Рибка“.

.ОТНОСНО КОНКУРСА

Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е родителска инициатива, възникнала и осъществена за първи път през учебната 2010/2011 г. в БНУ „Аз Буки Веди“ – гр. Кьолн, ФР Германия, чиято основна цел е изграждането, развитието и мотивирането на четивни умения у децата от българската диаспора.

Втората му основна цел е осъществяването на обратна връзка между преподаватели и родители, както и всеобхватен и адекватен годишен контрол на провежданото съботно-неделно обучение при учениците от I-ви и II-ри клас.

След успешното провеждане на Първи международен конкурс по четене през 2017 година в гр. Кьолн се постави началото на форум на образователни организации на българи от диаспората, чието ежегодно провеждане в различни градове на ФР Германия и/или други държави в Европа, би направило възможно:

à запознаването и опознаването на педагогическата общност, ангажирана със задгранично обучение по български език и литература, както и Роден край във всичките му разновидности като учебни предмети, на деца от диаспората в Европа;

à безценната обмяна на идеи и опит с цел подобряване на дидактическата рамка на този специфичен тип обучение.

.Правилник за провеждане на конкурса по четене „Аз Буки Веди“

Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е предвиден за ученици от български произход, посещаващи официалните европейски училища на територията на страните в Европа, които допълнително посещават класно или индивидуално обучение по роден (български) език.

Конкурсната програма обхваща две категории обучаеми – първокласници и второкласници в българското училище, чиито четивни умения се оценяват по ясни критерии от компетентно жури.

Оценява се:

 1. колко добре децата са научили буквите и как ги свързват в думи;
 2. до каква степен са усвоили свързването на думите в изречения и как се справят с произношението и ударенията на думите в българския език (изключения се правят при звуци „Л“ и „Р“);
 3. доколко съумяват да боравят с пунктуацията в текста и успяват ли да предадат по време на четене чувствата на автора или героите.

.Жури

Членовете на журито тази година ще бъдат следните (по азбучен ред на имената):

 1. Проф. д-р Живка Колева-Златева(зам.-председател на журито), настоящ гост-лектор по Български език като втори език, литература и култура в „Алберт-Лудвигс-Университет“, Фрайбург, ФР Германия. До 2023 година е зам.-председател на Общото събрание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и ръководител на катедра „Обща лингвистика и старобългаристика”, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Професионалните й интереси лежат в сферата на психолингвистиката, усвояването на езика като първи или втори, етимология, теорията на семантичната реконструкция, фоносемантиката. Член на редакционната колегия на списание „Български език и литература“, издание на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, главен редактор на списание „Проглас“, издание на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, член на редакционната колегия на списание „Литературата“, издание на Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“, член на редакционната колегия на списание „Съвременна лингвистика“, издание на Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.
 2. Доц. д-р Илияна Чекова(председател на журито), преподавател по БЕ за чуждестранни студенти в Университета в Кьолн; преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ във Факултета по славянски филологии; автор на повече от 40 статии и студии на български, руски и немски език; редактор и съставител на сборници и изследвания в областта на палеославистиката, старата руска литература, старата българска литература и фолклора.
 3. Доц. д-р Камелия Спасова(член на журито), преподавател по антична и западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски“, гост-лектор в Кьолнския университет [2016-2018]. . Млад изследовател към Център за академични изследвания в София (2014-2015). Има две теоретични книги „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ (2012) и „Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата“ (2021); както и две поетични книги „Парцел N 17“ (2007) и „Кеносис“ (2016), писана във вила Валдберта в Мюнхен. От 2009 г. е редакторка и водеща броеве на „Литературен вестник“. Нейни стихотворения са преведени на немски, английски, италиански, руски, гръцки, турски, румънски, датски, сръбски и хърватски.

.Място на провеждане на Конкурса

Зала в сградата на спортен клуб Кеселхайм,

на адрес: Hermann-Höfer-Vereinshaus, Martinusstrasse 13, 56070 Koblenz, Deutschland

.

Време на провеждане на Конкурса

 • регистрация: 8 юни 2024 г., 10.30 до 11.30 часана място, получаване на баджове, настаняване в залата на участниците и гостите;
 • начало: 8 юни 2024 г., 11:30 часа(програма по часове ще бъде изпратена на посочената от участниците електронна поща след 15 май).

.Начин на записване

Краен срок за записване на училищата участници: 30 април 2024 г., 23:59 часа/ българско време. След този срок няма да бъдат приемани заявки от училища участници.

Заявките за участие в осмото издание на Международния конкурс става с попълнена „Заявка за записване за Конкурса 2024“ (Заявка за участие) от училището, към което учениците са записани.

Разрешение от родителите за заснемане: Родителско разрешение 2024

Моля, изпращайте файла с попълнена „Заявка за записване за Конкурса 2024“ на електронната поща до ръководителя на училището домакин г-жа Деяна Желеваbukvar-koblenz@posteo.de.

Въпроси можете да отправяте и към info@azbukivedi.de – електронната поща на представителя на управителния съвет на Конкурса – г-жа Росица Байрактарски.

Краен срок за изпращане на имената и имейл адресите на отделните ученици участници от заявилите вече участие училища, както и евентуалните подписани разрешения за снимки (прикачени): 30.05.2024 г., 23:59 часа /българско време/ с горепосочената таблица.

Потвърждение за записване и изпращане на 20 текста от читанки за 1. клас и 20 текста от читанки за 2. клас за подготовка на участниците за I-ви кръг: Четене на познат текст – непосредствено след получаване на заявка за участие. Първите ще имат повече време за подготовка!

.Начин на провеждане на Конкурса

Конкурсът се провежда в три кръга по традиция, както следва:

I-ви кръг: Четене на познат текст от читанката за I-ви или съответно II-ри клас

В този кръг децата изтеглят пликове с един цял или част от познат конкурсен текст и го прочитат на глас пред журито и гостите на Конкурса. Подбраните познати текстове (20 на брой) ще бъдат от читанките за I-ви и II-ри клас, по които се работи в училището домакин на Конкурса за тази и следващата година (по 10 текста от всяко училище). Конкурсните текстове за I-ви кръг ще бъдат изпратени на заявилите участие по електронна поща в ПДФ-формат веднага след постъпване на заявката до 30.04.2024 г., 23:59 часа/ българско време.

Забележка: Първи прочитат текстовете си първокласниците и след тях второкласниците, ако някакви законови ограничения не наложат друго разделение до датата на Конкурса.

II-ри кръг: Четене на непознат текст – проза

Във втори кръг преминават всички участници. По подобие на предишния кръг децата изтеглят пликове, съдържащи този път обаче непознати текстове в проза, които се прочитат на глас пред присъстващите гости и жури. Журито се оттегля за кратко съвещание.

III-ти кръг: Четене на непознат текст – мерена реч

До този кръг журито допуска само най-добре представилите се участници, които получават допълнителни текстове в мерена реч, и малко еднакво за всички време за прочит и подготовка на представянето си.

След този кръг журито определя годишната/ния „Царица ИЛИ Цар на буквите“ в I-ви и II-ри клас, както и по един поддръжник във всеки клас – „Властелин на буквите“.

Забележка: Непознатите текстове ще бъдат отпечатани в шрифт Ариал, кегел 14′

.Награди

Голямата награда и грамотата „Царица/Цар на буквите“ е само една за участниците във всяка категория (съответно „Царица/Цар на буквите“ за I-ви клас и „Царица/Цар на буквите“ за II-ри клас) и се дава от издателство „Просвета“ и Изпълнителната агенция за българите в чужбина.
За много добре представилите се участници, на които малко не е достигнало за получаване на голямата награда, е запланувано раздаването на още една поощрителна награда „Властелин на буквите“ в двете категории от издателство „Просвета“ и Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Допълнителни специални награди ще бъдат раздадени и на избраници на Генералното консулство на Република България във Франкфурт на Майн.

Издателствата „Мармот“, „Жанет 45“ и „Рибка“ ще се включат към наградния фонд на Конкурса.

Ограничения и препоръки към участниците в Конкурса

Възрастови ограничения: До участие в Международния годишен конкурс по четене „Аз Буки Веди“ в категорията „първокласници“ се допускат деца на възраст не по-голяма от 8 навършени години до датата на Конкурса, а в категория „второкласници“ – деца на възраст не по-голяма от 9 навършени години до датата на Конкурса. Рождените дати ще бъдат проверени при регистрацията за Конкурса на 8 юни 2024 г.

Териториални ограничения: До участие в Конкурса се допускат само ученици от
официално признатите училища на територията на държави в Европа, които изучават български език в чужбина.

Ограничение към броя на участниците в конкурса: Всяко българско училище,
регистрирано на територията на Европа и/или като бенефициент на МОН по ПМС № 90, и/или по програмата „Роден език и култура зад граница“, има право да участва с двама представители при първокласниците и двама при второкласниците.

Забележка: Удостоверяването на възрастта на участниците и принадлежността им към дадено учебно заведение от немската (или друга европейска) образователна система може да бъде изискано от организаторите на Конкурса преди или след провеждането му, чрез контролиране на официално издадените им от немските (или други европейски) училища лични карти или чрез личен документ.

Очакваме Вашите заявки за участие до 30 април, 23:59 часа /българско време/!

Но най-вече очакваме Вашите бисерни четци да ни изпълнят с радост през юни 2024 г., защото „аз обичам да чета, аз обичам да мечтая“!

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ДОВЕРИЕТО!

Събитието във Фейсбук – ТУК

От организаторите от гр. Кобленц и гр. Кьолн

 

МОЯТ КОРЕН БЪЛГАРСКИ

Изпълнителната агенция за българите в чужбина обявява откриването на традиционните конкурси за деца и юноши от българските общности в чужбина за 2024 г. и темата за

Тази година посвещаваме конкурсите на корена български, на родния ни край, който с невидимата нишка на обичта ни завръща в България. Вярваме, че всеки един участник има какво да разкаже – с думи, четка или песен – за своето любимо място в България: град или село, където се чувства уютно и щастлив. Родният край има притегателна сила и това е една възможност да разкажете повече за историята, природата, забележителните места където се завръщате или знаете от родовите си хроники, че произлизате от тях , чувствата които будят у вас всички те.

Мили деца,

дори да сте родени в чужбина попитайте своите родители, баби и дядовци къде е техния корен в България и разкажете за него.

Предлагаме на бъдещите участници в тазгодишните конкурси да разгледат предложената тема от следните гледни точки:

Литературен конкурс „Стефан Гечев“:  „Какво ме връща в България?“ и „Родното ми място или какво знам за българските си корени“.

Конкурсът по рисуване „България в моите мечти“:  „Традиции и обичаи в моя роден край“ и „Културни забележителности в моя роден край“.

Конкурсът по пеене „Любка Рондова“:  „Песните от родния ми край“ и „Песните на моите предци“.

Очакваме вашите творби на адреса на агенцията: Изпълнителна агенция за българите в чужбина bul. Dondukov 2А, Sofia – 1000, Bulgaria както и на електронните адреси на координаторите на конкурсите:

Литературен конкурс „Стефан Гечев“: l.spasova@aba.government.bg

Конкурс за рисунка „България в моите мечти“ : tencheva@aba.government.bg

Конкурс по пеене „ Любка Рондова“ : iva.krumova@aba.government.bg

Крайният срок за получаване на материалите е  до 15 април 2024 г. Ще бъдат приемани творби до тази дата.

Резултатите ще бъдат обявени на 1 май 2024 г. 

Тържественото връчване на наградите ще бъде проведено на 7 август 2024 г. в град София.      

Всички творби ще бъдат оценени от специализирани комисии за всеки отделен конкурс. Във всяка възрастова група участниците ще бъдат класирани на I, II и III място и наградени с грамоти, медали и други награди. Възможно е присъждането на специални награди на Журито (за всеки конкурс).

ВАЖНО:

И тази година наградата за първите места в конкурсите и отличените участници със специална награда ще имат възможност да гостуват в България на летен лагер в рамките на десетдневен престой в периода 8-17 август  /9 нощи/ 10 дни  край красивото българско Черноморие. Отличените  участници или техен представител е необходимо да потвърди или откаже възможността за престой в България в  оказания по-горе период след обявяването на призовите места до 15 май 2024 година. Ако някой от призьорите откаже да гостува в България, организаторите ще поканят носителите на втори или трети награди.

 

Българско неделно училище „Иван Вазов“ – Париж

    към асоциация „Христо Ботев“ – Париж

ОБЯВЯВА

МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

       “ВЪЛШЕБНОТО ПЕРО”

Първо издание, 2024 година

Конкурсът се провежда с подкрепата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина.

Цел на конкурса

Целта е младите творци да полетят на крилата на своята безгранична фантазия и да сътворят оригинални творби на български език. Очакваме вълшебни истории в проза или стих, невероятни приключения, герои, които да карат читателя да иска да чете още и още.

Участници в конкурса

В конкурса могат да участват деца, които пишат на български език, независимо от държавата, в която живеят, и училището, което посещават. Участието е безплатно.

Творците ще бъдат разделени в три възрастови групи:

 • от 6 до 10 години;
 • от 11 до 14 години;
 • от 15 до 18 години.

Изисквания към творбите

 • Всеки участник има право да представи една или две литературни творби /една проза и една поезия/, специално създадени за конкурса.
 • Минимум един герой да живее в нашето време.
 • Творбите да са с обем до 3 стандартни компютърни страници (30 реда на страница, шрифт Times New Roman, 12 пункта) и да бъдат изпратени в електронен вид като прикачен файл на имейл valshebnotopero@gmail.com
 • Под всеки текст да бъдат написани: собствено и фамилно име на автора, години, точен пощенски адрес, телефон за връзка и имейл на родител.
 • Краен срок за получаване на творбите: 01.03.2024 г.

Жури

Творбите ща бъдат оценени от 5-членно жури от утвърдени съвременни писатели. Председател на журито ще бъде изтъкнатата писателка Здравка Евтимова.

Детско жури, в което ще участват членове на студиото по журналистика и творческо писане към БНУ „Иван Вазов“ в Париж, ще излъчи свой победител.

Награди

Наградените млади творци ще получат дипломи и предметни награди.

Най-добрата творба от всяка възрастова група ще получи специално изработената за конкурса авторска статуетка „Вълшебното перо“.

Отличените от журитата литературни произведения ще бъдат издадени в сборник „Вълшебното перо“, а най-добрите творби ще бъдат отпечатани в юбилейния брой на вестник „Вазовчета“, който ще бъде издаден през месец май 2024 г.

Наградите ще бъдат връчени на 19 май 2024 г. по време на юбилеен концерт в Париж, посветен на 10-годишнината на БНУ „Иван Вазов“.

Наградените деца, които няма да присъстват на церемонията, ще получат наградите си по пощата.

Класирането ще бъде публикувано на сайта и на Фейсбук страницата на БНУ “Иван Вазов“ – Париж.

Телефон за справки: +33 6 73 54 58 32 (Viber и WhatsApp).

 

КОНКУРС ЗА КАРТИЧКА, РИСУНКА, СЪЧИНЕНИЕ И ЕСЕ „МОЯТА КОЛЕДА“

БНУ „Св. св. Кирил и Методий” в Барселона и филиалът му в град Мойет дел Вайес обявяват конкурс за картичка, рисунка и есе „Моята Коледа”.

В надпреварата могат да участват всички деца от подготвителната група и от 1 до 12 клас в училището.

Всеки трябва да представи картичка или рисунка, както и да напише съчинение разсъждение или есе. В тях трябва да се изобразят традициите, празнично-обредните игри и костюми, свързани с честването на Коледа в България.

За рисунките и картичките могат да се използват пастели, акварел, темперни или маслени бои, смесени техники, компютърна графика.

Съчинението /есето/ е в неограничен обем, писмен или печатен текст, формат А-4

Регламент

Конкурсът е индивидуален. Желаещите могат да участват с 1 рисунка, 1 картичка и едно съчинение /есе/.

Възрастови групи /за рисунка и картичка/:

Първа група                                            

Деца от подготвителната група;

Втора група

Ученици от 1-4 клас;

Трета група /за съчинение и есе/

ученици от 5 – 12 клас

Изисквания: За всяка творба да бъдат посочени имената, възрастта и класът на участника.

Рисунките,  картичките и съчиненията /есета/ да се изпращат на на имейли stoyankaes@yahoo.es , escuelabulgarabarcelona@gmail.com  не по-късно от 15 декември /петък/ или да се донесат в училище на 16 декември /събота/.

Награждаване

Тричленно жури ще разглежда постъпилите рисунки, картички и съчинения /есета/. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Отличените картички и рисунки в двете възрастови групи ще бъдат подредени в онлайн изложба в сайта на училището – www.escuelabulgarabarcelona.com

 

 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА  „РИЦАРЯТ В МЕН”

 

9-Рицарят в мен – Регламент 2023-2024
 
Конкурс за рисунка и превод „Български светци, царе, герои“

Имаме удоволствието да поканим за участие ученици от българските общности в чужбина да се включат в конкурса за превод „Български светци, царе, герои“, който фондация „Детето и фолклора“ провежда.

Изпълнителната агенция за българите в чужбина подкрепя тази чудесна инициатива, а  за най-добрите преводи ще се подготви електронно издание, илюстрирано от юноши и младежи, на български и английски език. На 1 ноември, Деня на будителите, ще открием изложба с илюстрации в Националния музей „Земята и хората“ в София. Ще бъдат наградени преводачите и илюстраторите на изданието.

Целта ни е деца, юноши и младежи чрез творчество и личностна изява да опознаят част от богатото културно наследство на народа ни, да изявят таланта си, да бъдат оценени и представени пред широки публики. 

Ще се радваме на участие от Ваша страна!

ПОКАНА

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРС ПРЕВОДИ И РИСУНКА

ТЕКСТОВЕ ЗА ПРЕВОД МОН

Национален конкурс за детска рисунка – Самоков 2023

Изпълнителна агенция за българите в чужбина отправя покана да се включите в Национален конкурс за детска рисунка – Самоков 2023, организиран от община Самоков. Конкурсът е в рамките на ежегодната Национална награда за изобразително изкуство „Захарий Зограф“, която има за цел да даде шанс за изява на деца и ученици да научат повече за самоковските зографи. Националната награда е една от най-престижните за живопис в страната.

Отличието признава работата на българските художници и най-високите творчески постижения, но преди всичко дава възможност за съизмеримост с трайните и непреходни духовни истини. Наградата е учредена през 1972 година, а първият ѝ носител е академик Светлин Русев връчена му през 1973 година.

Участниците ще имат възможност да покажат своето творчество, да използват различни изобразителни материали и да създават своите творби свободно без ограничения по отношение на темата. Конкурсът е индивидуален и в него участие могат да вземат деца и ученици разделени в три възрастови групи:

 • от 4 до 6 години
 • от 7 до 10 години
 • от 11 до 15 години

В края на конкурса ще се връчат три специални награди – една Специална награда на община Самоков; една награда на Съюза на българските художници и специална награда на Изпълнителна агенция за българите в чужбина. Всяка една от тези възрастови групи ще получи съответно първа, втора и трета награда.

Според статута на детския конкурс, класиралите се участници получават парични награди, в зависимост от мястото и специални грамоти. Класиралите се ще получат наградите си по време на церемонията по връчване на Националната награда „Захарий Зограф“, която ще се проведе през месец октомври 2023 г.

Наградените рисунки се експонират в художествената галерия „Проф. Васил Захариев“ – гр. Самоков, там където е и изложбата на художника – носител на Наградата „Захарий Зограф“.

На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана следната информация:

 • три имена на автора;
 • възраст;
 • училище, школа, учител;
 • адрес на автора или школата;
 • телефон за връзка.

Рисунките изпращайте на адрес: град Самоков 2000, Община Самоков, Обл. Софийска, Ул. „Македония“ № 34.

 За конкурса за детска рисунка към Национална награда „Захарий Зограф“

Краен срок за изпращане на рисунките: 30 септември 2023 г.

 

 

Международен ученически конкурс на тема: “Следи от Кирило-Методиевото дело по света”

Кирило – Методиевският научен център при БАН и Асоциацията на българските училища в чужбина организират Международен ученически конкурс на тема: “Следи от Кирило-Методиевото дело по света”, съобщават от изпълнителната агенция за българите в чужбина /ИАБЧ/.

Конкурсът е част от юбилейните чествания през 2023 г. по повод 1160 години от създаването на славянската писменост. За първа година конкурсът се осъществява с подкрепата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина и се организира по проект „Интердисциплинарен клъстер „КИРИЛОМЕТОДИКОН“.

Основната цел на конкурса е да популяризира Кирило-Методиевото дело сред българските мигрантски общности на всички континенти, както и да обогати знанията на учениците от българските неделни училища в чужбина, за да развива талантите им и да насърчи научно-изследователските им интереси.

В конкурса могат да участват всички деца от българските мигрантски общности по целия свят. Участниците ще бъдат разпределени в три възрастови групи с оглед най-обективното оценяване на знанията и уменията им, а именно: на възраст от 6 до 9 години; на възраст от 10 до 14 години; и на възраст от 15 до 18 години, като могат да се включат в следните категории: Изследователски проект; Есе или кратък разказ на тема „По следите им“ и Рисунка на тема „Българските азбуки“.

Конкурсните материали във всички категории трябва да се изпратят в срок до 31.05.2023 г. на следния имейл: kmnc.konkurs@gmail.com, а резултатите от конкурса ще бъдат обявени на Годишната конференция на АБУЧ, която ще се проведе в София на 27.07.2023 г.

Подробна информация за регламента на конкурса: https://www.aba.government.bg/list-events-item/reglament-za-uchastie-v-mezhdunaroden-uchenicheski-konkurs-na-tema-sledi-ot-kirilo-metodievoto-delo-po-sveta/101/show

Свали регламента ТУК.

 

 

Юбилейно издание на конкурса „Искри”

 Учениците от българските неделни училища в чужбина могат да се включат в тазгодишното издание на Националния радиоконкурс за детско литературно творчество „Искри“, организиран от Детска редакция на програма „Христо Ботев“ на БНР. Тази година се отбелязват 40 г. от създаването на конкурса.

В „Искри“ може да участват деца на възраст до 17 години. Всеки участник има право да изпрати не повече от три произведения, като се дава свобода на темите и жанра.

Крайният срок за участие е 30 април 2023 г.

В средата на месец юни отличените деца в конкурса „Искри“ – 2023 ще участват в директно предаване по програма „Христо Ботев“, в което ще се състои премиерата на наградените произведения.

Творбите, заедно с данни на участника и телефон за връзка, могат да се изпращат по пощата на адрес:

Българско национално радио

София 1040, бул. „Драган Цанков“ № 4 – за конкурса „Искри“

или на имейл адрес: iskri@bnr.bg

 

ХV фестивал на българите по света „Аз съм българче“

  

 

                   

                               ЕЖЕГОДНИ КОНКУРСИ НА ИАБЧ
 „МИРЪТ НЕ Е ДАДЕНОСТ, А ЦЕННОСТ, ЗА КОЯТО ДА СЕ БОРИШ“

Изпълнителната агенция за българите в чужбина обявява откриването на традиционните конкурси за деца и юноши от българските общности в чужбина за 2023 г.

Литературен конкурс „Стефан Гечев“ –  27-то издание;

Конкурс по рисуване „България в моите мечти“ –  22-то издание;

Конкурс по пеене „Любка Рондова“ –  13-то издание.

Тази година посвещаваме конкурсите на нашите сънародници от Бесарабия. Вече една година в Украйна избухналата война взема невинни жертви и парализира живота на стотици хора по света. Майка Тереза е казала, че „Мирът започва с усмивка“, а големият писател Антоан дьо Сент-Екзюпери споделя с хората, че „Ако искаме свят на мир и справедливост, трябва решително да поставим интелигентността в услуга на любовта“. Мирът носи красота, щастие и хармония.

В конкурсите могат да участват деца и юноши от българските общности в чужбина от пред-училищна до 18-годишна възраст (ученици). Класиранията се извършват в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г.

Предлагаме на бъдещите участници в тазгодишните конкурси:

да опишат с думи,

да нарисуват или

да изпеят песен

С акта на предоставяне на своите творби за участие във всеки от конкурсите, организирани от ИАБЧ, авторите се съгласяват техните произведения и изпълнения да бъдат безвъзмездно използвани от ИАБЧ за конкурсите и други прояви и политики на Агенцията (тематични постоянни или временни изложби, концерти, сборници, мултимедийни продукти и др. продукти), без търговска дейност, т.е. с идеална цел, и с изричното посочване на името, възрастта и населеното място на съответния автор/изпълнител, за да се подкрепи таланта на младите сънародници от българските общности в чужбина.

Материалите се изпращат на следния електронен адрес на ИАБЧ: aba@aba.government.bg като в темата на ел. съобщение (т.нар. subject) бъде указан вида на конкурса (литературен; рисуване; пеене). или на пощенския адрес на Агенцията:

Изпълнителна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria         

Крайният срок за получаване на материалите е 15 април 2023 г. ( За пощенските пратки важи датата на пощенското клеймо.)

Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на м. май 2023 г.  

Тържественото връчване на наградите по възможност ще бъде проведено през м. август 2023 г.          

Оценяване: Всички творби ще бъдат оценени от специализирани комисии за всеки отделен конкурс. Във всяка възрастова група участниците ще бъдат класирани на I, II и III място и наградени с грамоти, медали и други награди. Възможно е присъждането на специални награди на Журито (за всеки конкурс).

ВАЖНО:

През тазгодишното издание наградата за първите места в конкурсите и отличените участници със специална награда ще имат възможност да гостуват в България в рамките на десетдневен престой в периода 18-29 август край красивото българско Черноморие. Отличените  участници или техен представител е необходимо да потвърди или откаже възможността за престой в България в  оказания по-горе период след обявяването на призовите места до средата на месец май 2023 година. При положение, че някой от участниците откаже да гостува в България, то тя отива при второто място.

Получаването на наградите се извършва лично или чрез упълномощен представител на участника на тържеството или впоследствие от ИАБЧ, като:

– в случай, че няма лице, което да получи наградите, е необходимо да се свържете с координатора на съответния конкурс.

–  ИАБЧ не носи отговорност за непотърсени награди в срок до 6 месеца.

 Приложение 1

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “СТЕФАН ГЕЧЕВ” – 2023
ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

Двадесет и седмо  издание

През 2023 г. Изпълнителната агенция за българите в чужбина обявява двадесет и седмото издание на Детско-юношеския литературен конкурс „Стефан Гечев”. Конкурсът е предназначен за деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 навършени години (ученици).  Класирането се извършва в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г.

Теми за конкурса:

  „Мирът не е даденост, а ценност, за която да се бориш“

Нека чрез силата на словото да кажем заедно „Не на войната“ и „Да властва любов, а не война“, също така темите могат да бъдат обвързани и със следните годишнини:

 • 175 г. от рождението на гениалния Христо Ботев
 • 150 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски
 • 115 години от обявяването на независимостта на България

Желаещите могат да участват с произведения написани на български език: есе, разказ, приказка, съчинение, стихотворение, кратка проза или бял стих.

Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора: лично и фамилно име на автора, навършени години, учебен клас, име и контактни данни на училището, контактна информация – и-мейл и телефон на участника или родителя.  Творбите може да бъдат изпращани:

– по електронната поща до Лили Спасова – гл. експерт в Агенцията и координатор на литературния конкурс –  ел. адрес: l.spasova@aba.government.bg

–  по електронната поща на Агенцията: aba@aba.government.bg като прикачени файлове,

–  или на пощенския адрес на ИАБЧ:

Изпълнителна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria

Краен срок за изпращане на творбите – 15 април 2023 г.

За допълнителна информация: тел.: 00359 2 935 06 57

 Приложение 2

КОНКУРС ЗА РИСУНКА „БЪЛГАРИЯ В МОИТЕ МЕЧТИ” – 2023
ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

Двадесет и второ издание

Изпълнителната агенция за българите в чужбина организира за двадесет и втори път конкурса за рисунка „България в моите мечти”.

По регламент, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 години (ученици), разпределени в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г.

Желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 картини по следните теми:

 • Мирът през моите очи
 • Мирът – обединител на народите
 • България в утрешния ден

 Рисунките трябва да са с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, компютърна рисунка, колаж;

 • Рисунките могат да бъдат изработени на графична програма по избор (например: Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic,и др.) и разпечатани и изпратени на хартиен носител;
 • Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана избраната тема и данните за автора (име, възраст, населено място);
 • Писмата с творбите трябва да съдържат следната информация за автора: лично и фамилно име, навършени години, учебен клас, име и контактни данни на училището, имейл и телефон на участника или родителя

 Творбите може да бъдат изпращани:

 • по електронната поща до Пепи Тенчева – главен специалист и координатор на конкурса – ел. адрес: tencheva@aba.government.bg,
 • по електронната поща на Агенцията – aba@aba.government.bg като прикачени файлове или
 • на пощенския адрес на ИАБЧ:

Изпълнителна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria

За допълнителна информация:  тел.: 00359 2 935 06 59

 Приложение 3

КОНКУРС ПО ПЕЕНЕ „ЛЮБКА РОНДОВА” – 2023
ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

Четиринадесето издание

Изпълнителна агенция за българите в чужбина обявява откриването на дванадесетото  издание на детско-юношеския конкурс за български песни „Любка Рондова“ – 2023.

Съгласно регламента на конкурса, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 г. Участниците ще бъдат разпределени в три категории:

 1. Индивидуални изпълнители, които ще бъдат класирани в три възрастови групи: Първа група – до 10 г.; Втора група – от 11 до 14 г. и Трета група – от 15 до 18 г.
 2. Камерни групи – до 12 участника (дует; трио; квартет и т.н.);
 3. Ансамбли – над 12 участника.

Изпълненията през настоящата 2023 година могат да бъдат посветени на темата за мира.

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 изпълнения на български песни от следните жанрове: патриотични и традиционни детски песни; естрадни и популярни песни; любими песни от телевизионния екран, както и автентични народни песни по следните теми:

 • Вечните родолюбиви български песни
 • Мир и благоденствие на всички народи по света
 • Специална награда ще бъде връчена за изпълнение на песен от репертоара на Любка Рондова

Всички участници трябва да изпратят качествени видео-записи на техните изпълнения с размер на файла – до 5 минути, или да  предоставят линкове за достъп  до изпълненията им, както и могат да изпратят записи на техните изпълнения върху компакт дискове (DVD). Към записа е задължително да бъдат приложени следните данни.

 • Относно изпълнителя: лично и фамилно име на изпълнителя, навършени години, учебен клас, име и контактни данни на училището, телефон/e-mail на родителите или изпълнителя за контакт,име/телефон/e-mail на музикалния ръководител;
 • Относно избраната песен: наименование на песента, автори на текста, музиката и аранжимента.

Отличените участниците, присъстващи на официалното връчване на наградите (след прослушване) ще имат възможността да се включат в поетично-музикалната програма на тържеството с техни изпълнения.

Видео-записите на изпълненията могат да бъдат изпращани:

– по електронен път чрез платформи на: YouTube, Wi transfer или др., като линковете към тях бъдат изпращани към електронната поща на Агенцията: aba@aba.government.bg

–  на ел. адрес на координатора на конкурса по пеене – Ива Крумова – главен експерт в ИАБЧ:  iva.krumova@aba.government.bg или

–  на дискове (DVD) на пощенския адрес на ДАБЧ:

Изпълнителна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria

За допълнителна информация:  тел.: 00359 2 935 06 63

 

 

VІІІ  МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ  „БЪЛГАРСКА ДУША НА СВЯТАТА ЗЕМЯ“

Международният фестивал „Българска душа на святата земя“ ще се състои за осма поредна година.

Събитието се организира от Арт Салон „Сели“ съвместно с общество „Димчо Дебелянов“, както и с подкрепата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина и любезното съдействие на фондация „Незабравимата България“. Събитето е под егидата на г-н Цвика Брот – кмет на гр. Бат Ям, Израел.

Фестивалът има за цел да съхрани културното наследство на България и Израел. Чрез дейностите се предоставя възможност за обмен на културни традиции и обичаи между двата приятелски народа, а това е начинът за обединяване на българите по света и съхраняване на българските корени.

Участниците могат да се включат в конкурсните програми групово или индивидуално. Всички те ще бъдат оценени от международно жури, съставено от специалисти от различни сфери на културната дейност – музиканти,  представители на шоу-бизнеса, изпълнители, писатели, журналисти, продуценти и други. Участието в конкурсните програми е безплатно и в него могат да се включат всички деца и възрастни от различни точки на света.

Интеграцията между българските общности по света и популяризирането на българската духовност и култура са от особено важно значение за връзката с хората и представянето на творците от всички области на изкуството, които живеят в различни точки по света, затова участието в изданието на конкурса е от значение за осъщестяването на връзката между двата народа.

И тази година събитието ще се проведе онлайн, както бе и през изминалите няколко години. Кокурсните заявки за участие в тазгодишното издание може да изпращате до 15.04.2023 година.

Конкурсните програми, в които можете да се включите са в следните направления:

 • Международен литературен кокурс „Небесни меридиани“ – над 18 години, посветен на незабравимия поет Мони Папо;
 • Изпълнение на инструментална музика;
 • Фолклорни танци;
 • Изпълнение на българска песен – народна, поп, рок, джаз или песни от български филми;
 • Изпълнение на българска патриотична песен;
 • Художествено слово;
 • Детско и младежки творчество – рисунка, разказ, есе или стихотворение;
 • Детска кинеада – конкурс за детски експериментални и късометражни филми и фотография.

Повече допълнителна информация за изискванията и програмите на фестивала може да намерите в следващите материали – заявка за участие тук и статут тук.

https://www.aba.government.bg/news/festivalt-blgarska-dusha-na-svyatata-zemya-skhranyava-kulturnoto-nasledstvo-na-blgariya-i-izrael/235

 

НАЦИОНАЛНИЯТ КЛУБ “РОДОЛЮБИЕ”

със съдействието на Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Издателство „ТАНГРА“, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей и в.“Учителско дело“  обявява

ТРИДЕСЕТИ И ПЪРВИ  НАЦИОНАЛЕН  УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
ПОД НАСЛОВ

  „150 години от обесването на Васил Левски“

 В РАМКИТЕ НА КОНКУРСА  СЕ ПРОВЕЖДА И КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ 

МИСИЯ УЧИТЕЛ

 

 

КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „МИСИЯ УЧИТЕЛ“


 

Гръцко-българско сдружение за култура и училищата “Васил Левски” към него  в Атина, Навплио и Крит в сътрудничество

с Атинския университет и Посолството на Р България в Р Гърция

Обявяват международен училищен конкурс 

по повод 150-годишнината от обесването на Васил Левски

на тема

„Васил Левски пред съда и пред света. Прочитът на учениците в страната и в чужбина“

 

Цели на конкурса:

 1. Предоставяне на информация и материали (вж. приложените накрая материали) за значението и измеренията на делото на Васил Левски за България и събитията в региона в края на 60-те и началото на 70-те години на 19-ти век. Османската империя мобилизира огромен механизъм и потенциал за съдебен процес, в който Левски изпъква като политическа личност. Самата присъда признава именно тази негова ръководна роля в борбата за освобождение на България, като в съдебното решение на първо място се посочва, че “подбуждал лично султанските поданици към въоръжено въстание срещу Османската държава, разпространявал е печатни листове”.
 2. Запознаване с протичането на съдебния процес срещу Васил Левски и неговите съратници през януари 1873 г. Документи, материали, свидетелства. “Докосване” до личности и събития – съпреживяване и осмисляне на етапите на процеса – от таен (за да не се разпространява информация за неуредици в империята и бунтарство) до явен, за който свидетелства кореспонденцията на европейските дипломати и османските служители. В развитието на процеса се осветляват политическите измерения на делото срещу Левски, който залага основни идеали за модерната българска демократична държавност.
 3. Осмисляне на значението на личността на Левски, като се абстрахираме от изградения култ към него. Изучаване и представяне на визията му за освобождението на страната и за устройството на съвременна България: европейски либерални и републикански възгледи (демократично управление, вишегласие и др.), християнския мироглед и дух (свободата като дар от Бога, желание да бъде поменаван като дякон Игнатий), разбирания за ролята на Великите сили и др.
 4. Изграждане на критично отношение към епохата: събития преди залавянето, съратници, значими обществени, дипломатически и политически фигури.
 5. Подтик към учениците да използват творчески получените знания в училище и формират умения за работа с исторически извори и изграждане на визуален разказ, медиен или аргументативен текст (есе).

Участниците в конкурса се потапят в една далечна епоха, без дигитални социални мрежи, без смартфон и лаптоп, в епохата на перото и печатарството и на възрожденските български вестници. Учениците, които желаят да участват в конкурса и да се докоснат творчески до архивите и времето, трябва да изберат поне една подзадача от двете задачи, на която да отговорят със съвременни или класически технически средства:

1-ва задача: Описание. Процесът е започнал. След Арабаконашкия обир на 22 септември 1872 г. на турската пощенска кола със 125 000 гроша са заловени Димитър Общи, участници в революционната организация и съратници на Левски, както и той самият малко по-късно на 27 декември. Призовани са хора, които разпознават Апостола. Явяват се в негова защита или са държавни служители и го обвиняват в организиране на бунт срещу османската власт и престъпни деяния. Можете да участвате в Процеса от страна на обвинението или в защита на подсъдимите.

Отговорете, като създадете наратив (разказ):

подзадача 1.1. аргументативен текст или есе (до 500 думи) или
подзадача 1.2. визуален разказ в карета („комикс“ до 8 карета или картинки), които обрисуват портрета на Левски като личност.

2-ра задача: Описание. Български прогресивни емигрантски вестници в Букурещ публикуват статии и стихове по повод смъртта на Левски, а османофилски вестници в Истанбул омаловажават делото му. Спорадични съобщения с панславистичен оттенък във Виенски вестници будят реакцията на Любен Каравелов, съратник на Левски. Европейските и руски дипломати предават до своите правителства обширна информация за събитията, като така показват, че процесът срещу Левски е предизвикал сериозни смущения и трусове в политическия климат в Османската империя. В историческата картина липсват репортажи в европейските медии. Можете да влезете в ролята на дописник (журналист) на чужда медия (вестник, журнал) или неин редактор.

Отговорете, като напишете текст за вестник:

Подзадача 2.1. репортаж (между 100 и 300 думи, на български), в който описвате максимално точно събитията и тяхното значение за България и Балканите, в рамките на Османската империя. Можете да изразите лично отношение – положително или отрицателно, но аргументирано за личността на Васил Левски и процеса срещу него и организацията;

Подзадача 2.2. колонка, т.е. кратък текст – информационна бележка (до 150 думи, не задължително на български) за събитията в София, кой е този човек – общ портрет, в своя вестник. Отразявате събитията и значението им за страната, която изберете за “седалище” на медията, напр. Париж, Франция. Текстът може да е на чужд език, напр. на езика на страната на пребиваване на участника.

Участници: Класирането се извършва в три възрастови групи:

– Първа възрастова група: от 6 до 9 години;
– Втора възрастова група: от 10 до 13 години;
– Трета възрастова група: от 14 до 18 години.

Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена с данни на участника:

– лично и фамилно име, дата на раждане, клас;
– контакти (телефон или имейл на участника или училището).

Материалите се изпращат на адрес: gr_bg_sk@abv.bg

Награди: Жури ще класира най-добрите писмени или визуални работи и ще присъди първа, втора и трета награда за всяка група и грамоти за всички участници. На всеки участник може да бъде присъдена само една награда.

Срок на изпращане: Конкурсните работи на участниците се изпращат до 06.02.2023 г.

Резултатите ще бъдат обявени на тържество в Посолството на Р България в Атина.

В помощ на участниците се предоставят файлове с материали за делото на Васил Левски и неговите съратници, за съдебния процес и за епохата:

 

 

ІІІ Национален конкурс за детско творчество „Коледна звезда“ – Тутракан 2022

ОБЩИНА ТУТРАКАН, НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1942 г.‘‘ с. БЕЛИЦА, АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ, СТИВ ХАРАЛАМБИЕВ – ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ТУТРАКАН, СДРУЖЕНИЕ „ОБИЧАМ, МЕЧТАЯ, ТВОРЯ“

ОБЯВЯВАТ

III-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
„КОЛЕДНА ЗВЕЗДА‘‘

РЕГЛАМЕНТ

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ИМАТ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ДЕЦА, В ТОВА ЧИСЛО И ВСИЧКИ БЪЛГАРЧЕТА, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН СТРАНАТА. КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА ЕТАПА:

 1. ОНЛАЙН ЕТАП – ПОЛУФИНАЛ, В КОЙТО УЧАСТВАТ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ В ПЕРИОДА 1.11. – 10.12.2022 г.
  Конкурсът се провежда в три категории: 1. Конкурс за изработка на коледна/новогодишна картичка, рисунка, украшение или сурвакница.
  УСЛОВИЯ В ПОДКАТЕГОРИЯ „МОЯТА КОЛЕДНА/НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА“
  РЕГЛАМЕНТ:
  Право на участие в конкурса имат всички български деца, в това число и всички българчета, живеещи извън страната.

КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА ЕТАПА:

 1. ОНЛАЙН ЕТАП -ПОЛУФИНАЛ, НА КОЙТО УЧАСТВАТ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ (1.11. – 10.12.2022 г.)
  КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ТРИ КАТЕГОРИИ:
 2. КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТКА НА КОЛЕДНА /НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА, РИСУНКА, УКРАШЕНИЕ ИЛИ СУРВАКНИЦА.
  УСЛОВИЯ В ПОДКАТЕГОРИЯ „МОЯТА КОЛЕДНА /НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА“:

  – всеки участник има право само на една картичка, само на една рисунка, едно украшение или сурвакница или може да участва в четирите варианта , но с по едно изделие.
  – всяка картичка трябва да е с размер не по-голям от 20/15 см и не по-малък от 15/10 см. Картички, извън допустимите размери няма да бъдат приемани.
  – всяка картичка трябва да е изработена от твърда хартия, картон или друг подобен материал. Картички, изработени от листи от тетрадка, хартия за принтиране или друг подобен материал няма да бъдат оценявани.
  -на гърба на всяка картичка да е записано името на детето – участник, населено място, годините, класа и институцията, която представлява.
  – материалите и формата на картичките са по избор на участниците.
  – допускат се до 10 картички/рисунки/украшения/сурвакници при групово организирани участия от детски градини, училища, кръжоци, читалища и др. институции.


УСЛОВИЯ В ПОДКАТЕГОРИЯ „МОЯТА КОЛЕДНА/НОВОГОДИШНА РИСУНКА“:
– всяка рисунка е с размер не по-малък от 18/28 см и не по-голям от 60/40 см.
– за всяка допусната рисунка е използван картон, платно или друг вид твърд материал. (Рисунки върху принтерна хартия, листи от тетрадка или друг подобен мек материал,няма да бъдат оценявани).
– на гърба на всяка рисунка да са написани имената на детето – автор, населено място, години и институция.
– материалите/вид боя, пастел, моливи и др./ са по избор на участниците.
– по желание на участниците, рисунката може да бъде оформена в рамка или друг вид естетическа обложка.
Възрастови групи в категория „Моята коледна/ новогодишна картичка, рисунка,украшение,сурвакница“: – Първа възрастова група – деца от детските градини. – Втора възрастова група – деца от 1 до 4 клас. – Трета възрастова група – деца от 5 до 7 клас. – Четвърта възрастова група – деца от 8 до 12 клас.
Журито с особено внимамние ще следи за детското присъствие и участие в изработката на картички и рисунки – това в най-голяма степен ще се отнася за 1-ва и 2-ра възрастови групи! Участниците в тази подкатегория получават диплом, медал и предметна награда за класираните на 1, 2, 3 място. Поощрение и похвален лист – за всички останали.


10-ТЕ НАЙ-ДОБРИ РИСУНКИ ЩЕ БЪДАТ ИЗЛОЖЕНИ В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН.
Вчастниците в подкатегория „Рзработка на коледна картичка, украшение и сурвакница“ не заплащат такса за участие. всички допуснати изделия – картички, сурвакници, украшения, ще бъдат оценени и обявени за продажба на коледен базар, а събраната сума – дарена за кауза.
Вчастниците в тази подкатегория получават диплом за класираните на 1,2, 3 място, похвален лист за всички останали, с изключение на участниците в 1-ва възрастова група, които ще получат предметни награди за класиралите се индивидуално на 1-во място. Опускат се предметни награди за 1, 2, 3 място за групови участия от детски градини, училища и др. институции.

Всеки участник в подкатегория „моята коледна рисунка“ заплаща такса за участие в размер на 10 лв, като сумата се превежда по сметка:
БАНКА ДСК
IBAN BG26STSA93000029434175
BIC STSABGSF
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ОБИЧАМ, МЕЧТАЯ, ТВОРЯ“

В основанието на плащането да са написани име и фамилия на участника и категорията/категориите, в които участва. Участниците в тази подкатегория получават диплом, медал и предметна награда за класираните на 1, 2, 3 място. поощрение и похвален лист – за всички останали.
Заявките за участие в тази категория са самите творби – картички, рисунки, украшения, сурвакници, които е необходимо да изпратите по пощата на адрес: гр. Тутракан, п.к. 7600, общ. Тутракан, за коледна звезда , ул. „Родина“ №50; по куриер на адрес:


ДО ОФИС СПИДИ, ГР. ТУТРАКАН,
ПОЛУЧАТЕЛ: ИВЕЛИНА ЙОРГОВА, ТЕЛЕФОН – 0878584065
ИЛИ ДА ОСТАВИТЕ НА ПОРТАЛА НА ЗАВОД „ТЕРМА‘‘ – ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ГР. ТУТРАКАН
.

Към творбите – рисунки, да бъде прикрепено копие от платежно нареждане за платена такса за участие за подкатегория „Моята коледна/новогодишна рисунка‘‘. Срок за предаване на творбите – 10.12 2022 г.
Всички въпроси, свързани с тази категория, може да отправяте към Силвия Петрова, организатор и служител на НЧ „Христо Ботев-1942‘‘ с. Белица или към Ивелина Йоргова,т елефон: 0878584065.


2.КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА – ПРОЗА ИЛИ ПОЕЗИЯ НА КОЛЕДНА/НОВОГОДИШНА ТЕМА.


УСЛОВИЯ:

– участниците могат да се включат с проза – есе разказ, разсъждение, приказка или с поетична творба на коледно-новогодишна тема. Всяка творба – проза, е с обем от 1 до 3 печатни страници с размер на шрифта 12 Times New Roman.Всяка творба – стихотворени, е със същия шрифт и обем.
– всеки участник има право само на една творба – проза или само на една творба – поезия, или и на двете.
– няма да бъдат допускани участия от предходни издания на конкурса, от други конкурси или напълно или частично заимствани от други източници.

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ТРИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
– Първа възрастова група – 8 до 11 навършени години.
– Втора възрастова група – от 12 до 14 навършени години.
– Трета възрастова група – от 15 до 18 навършени години.

Всеки участник заплаща конкурсна такса в размер на 10 лв за всяка изпратена литературна творба, която се превежда по сметка на читалище:
БАНКА ДСК
IBAN BG44STSA93000008097343
BIC STSABGSF
НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1942‘‘.

В основанието за плащане да са написани имената на участника и категорията, в която се изявява. За заявка за участие се счита, изпратена на xristo_botev_belica@abv.bg.


Творба като прикрепен word файл и рикрепен jpg файл на копие от платена такса участие трите имена на детето, населено място, години, институция, която представлява – написани в самия имейл.

Журито определя 1, 2, 3 място, поощрения и в двете подкатегории. Всеки класиран получава диплом, медал и предметна награда. Всички останали участници получават похвален лист.

По преценка на организаторите и ако условията позволяват, една от най-добрите литературни творби ще бъде адаптирана и драматизирана.
Драматизацията ще бъде видео представена в деня на награждаването.По преценка на организаторите 3 от най-добрите стихотворения ще бъдат прочетени и видео представени от популярни литературни дейци, актьори и др.

СРОКЪТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТВОРБИ Е ДО 10.12. 2022 г.
Всички въпроси, свързани с тази категория, може да отправяте към Силвия Петрова, организатор и служител на НЧ „Христо Ботев-1942‘‘, с. Белица. Телефон: 0885505780.

3.МОЯТА КОЛЕДНА /НОВОГОДИШНА ПЕСЕН.
КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В 3 НАПРАВЛЕНИЯ
:

 1. 1. Изпълнение на забавна/поп песен на коледно-новогодишна тема – българска или чуждоезична – по избор на участника. – Изпълнение на българска поп песен, която не е задължително да е на коледно-новогодишна тема. – Изпълнение на фолклорна песен

УСЛОВИЯ: – Всеки участник може да се включи само с една песен в направление. – Всеки участник може да се включи и в трите направления.
– Участниците се включват индивидуално или във вокални формации – дует, трио, квартет, квинтет, вокална група, хор.

– Всички участници изпращат непрофесионално видео в близък план и да се вижда ясно участникът. Изключение от това условие важи само за вокалните формации. Видеото да е в домашни условия или от мястото на репетиции на изпълнителя.

Препоръчително е записът да е без микрофон. Допуска се използване на микрофон, но той да е без допълнителни ефекти и без каквато и да е софтуерна обработка. Записи от предходни издания или от други конкурси няма да бъдат приети.

Некачествени записи/записи от помещения с голяма акустика – бани, коридори и др., записи, на които не се вижда ясно участникът, неглижирано облекло и визия и др./ няма да бъдат приети.

ВСИЧКИ ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ В СЛЕДНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
– Първа възрастова група – от 4 до 7 навършени години. Втора възрастова група – от 8 до 10 навършени години. – Трета възрастова група – от 11 до 14 навършени години. Четвърта възрастова група – от 15 до 18 навършени години. Пета възрастова група – „Аз и моето семейство“, в тази група право на участие имат деца и техни роднини без ограничения в годините или родствените връзки.

Всички вокални формации са разпределени в следните възрастови групи:
– Първа група – от 4 до 9 г. – Втора група – от 10 до 13 г. – Трета група – от 14 до 18 г. При формации, в които участват деца на различни години, определящо значение има най-големият участник.

ВСИЧКИ ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ ЗАПЛАЩАТ КОНКУРСНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 10 ЛВ ЗА ВСЯКА ИЗПЪЛНЕНА ПЕСЕН В СЪОТВЕТНАТА ПОДКАТЕГОРИЯ.

Таксата се заплаща по банков път по сметка на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ОБИЧАМ, МЕЧТАЯ, ТВОРЯ“:
БАНКА ДСК
IBAN BG26STSA93000029434175
BIC STSABGSF
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ОБИЧАМ, МЕЧТАЯ, ТВОРЯ“

Копие от платежното нареждане се прикрепя към заявката за участие. за заявка за участие се счита изпратен видео запис на имейл
zvezdakoledna1@abv.bg, прикрепено jpg копие от платена конкурсна такса, трите имена на изпълнителя, подкатегория /категории, в които участва, населено място, години и ръководител – написани в самия имейл. Всички вокални формации, без значение от броя участници в тях ,заплашат такса от 20 лв за всяка изпълнена песен.

В трите подкатегории журито определя 1, 2, 3 място и поощрения. всички класирани на 1, 2, 3 място получават диплом и медал всички останали изпълнители – похвален лист.

Критерии за оценка: 1. Правилно интониране, тембър, майсторство;
2.Избор на песен; 3.Цялостно присъствие и въздействие.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ – ДО 18.00 ЧАСА НА 10.12.2022 г.
Всички въпроси, свързани с тази категория, може да отправяте към Антония Камбурова, организатор, служител в НЧ „Христо Ботев -1942 г.“ ,с. Белица. Телефон: 0895922890.

 1. ПРИСЪСТВЕН ЕТАП – ФИНАЛ НА 22.12.2022 Г., ГР. ТУТРАКАН,
  СЛЕД СЕЛЕКЦИЯ В ТРИТЕ ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ ДО ПРИСЪСТВЕН ЕТАП ЩЕ БЪДАТ ДОПУСНАТИ:
  – „Моята коледна рисунка‘‘ – до 10 деца с най-висок общ резултат;
  – „Моята коледна приказка/стихотворение“ – до 10 деца с най-висок общ резултат;
  – „Моята коледна /новогодишна песен“ – до 8 деца в подкатегория /общо 24/, с най-висок общ резултат.

ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ ЗА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ В КОНКУРСА НА ЖИВО:
– Голямата награда „Коледна звезда“ в трите категории;
– Наградата на община Тутракан;
– Наградата на НЧ „Христо ботев-1942 г.“, с. Белица;
– Нградата на Сдружение „Обичам, мечтая творя“;
– Наградата „Носители на светлина“;
– 1, 2, 3 място;
– Специални награди и награди на спонсорите.

Участниците на финален етап ще представят себе си и своя талант след поставени на място задачи:

 1. „Моята коледна/новогодишна рисунка“ – участниците рисуват по поставена на място тема/теми,свързана/и с коледа и нова година.
 2. „Моята коледна/новогодишна приказка“ – участниците пишат по поставена на място тема/теми, свързана/и с коледа и нова година.
  3. „Моята коледна песен“: конкурсът протича в 3 тура.
  3.1. коледна песен или рождествена песен – изпълняват всички допуснати.
  3.2. песен на български език (поп или фолклор) – изпълняват само първите 15 деца с най-висок резултат след участието в 1-ия тур.
  3.3. забавен тур „Пей за приятел“. всички отпаднали деца в 1 тур могат по собствен избор да „спасят“ себе си и да прибавят точки към своя резултат, след като посочат човек от публиката – родител, гост, член на жури, приятел, участник и др., който да изпее песен в дует с участника а оценката ще бъде прибавена към резултата му.

Допуснатите участници ще бъдат уведомени на 15.12.2022 г. след подвърждение те ще полуат имейл с условия за участие, както и задачите, които ги очакват на присъствен етап. Разходите по пребиваване на конкурсния ден – 22.12.2022 г., в гр. Тутракан са за сметка на участниците.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И НАГРАЖДАВАНЕ
Резултатите от онлайн етапа и от присъствения етап ще бъдат обявени на тържествена гала вечеря-концерт, който ще се предава на живо във фейсбук страницата на конкурса от 18.30 часа на 22.12.2022 г.

Журиращите комисии в трите категории са съставени от изявени професионалисти в съответните области. Членовете на журито оценяват индивидуално и независимо един от друг всички, спазили условията за участие.
Всеки участник може да получи своите оценки след предварително запитване на посочения имейл и след обявяване на резултатите.

Наградените участници ще получат своите призове от онлайн етапа по куриер за собствена сметка след 10.01.2023 г., а всички получили „Поощрение“ и „Похвален лист“ – по електронната поща.

Изпращайте ваши снимки и информация на web@silistranews.net

 

Община Бургас

Народно читалище „Фар –  1946“ град Бургас

ОРГАНИЗИРАТ

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА, ПОСВЕТЕН НА НИКУЛДЕН

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС

за разказ, стихотворение, очерк, есе, рисунка, фотография, мултимедия на тема:

„Приказка за София“

 

Подробностите – тук

 

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС

за разказ, стихотворение, очерк, есе, рисунка, фотография, мултимедия на тема:

 

„Приказка за София“

 

Изпълнителната агенция за българите в чужбина подкрепя конкурса, организиран от Творческа къща „Щъркелите“ и сп. „Щъркел“ и отправя покана към децата и младежите от българските общности в чужбина да вземат участие в конкурса посветен на столицата на България град София.

Пожелаваме успех на участниците!

 

Творческа къща „Щъркелите“ и сп. „Щъркел“

 

Обявяват

 

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС

 

за разказ, стихотворение, очерк, есе, рисунка, фотография, мултимедия на тема:

 

„Приказка за София

 

Първо издание

 

РЕГЛАМЕНТ:

В конкурса могат да участват всички деца и младежи до 26-годишна възраст, от всички страни по света. Творбите могат да бъдат изпратени на матерния език на автора, но задължително с превод на български език. Очакваме вдъхновени творби, свързани с историята на София, личности, които са оставили светла диря в столичното и българското културно пространство, позабравени емблематични кътчета на българската столица, съвременен облик и път за развитие.

 

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

Първа група: от 5 до 9 години

Втора група: от 10 до 14 години

Трета група: от 15 до 18 години

Четвърта група: от 19 до 26 години

 

Материалите да се изпращат в електронен вид; фотографиите, рисунките – като снимки с отлично качество и висока резолюция, на адрес: newspaperstorks@gmail.com. Снимки с лошо качество няма да бъдат публикувани.

 

Участниците не заплащат такса за участие в конкурса.

 

Изпратените творби ще бъдат публикувани в списание „Щъркел“ и ще бъдат представени авторите. Най-добрите ще бъдат наградени. Ще бъдат толерирани групови участия и колективни творби.

 

Краен срок: 10 януари 2023 г.

 

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено на 20 януари 2023 г. с презентация за наградените в сп. „Щъркел“. Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:

 

Апликационна форма (word); Апликационна форма

Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес; Декларация

Творбата на участника (в word или jpg.); 5 любими снимки на участника, необходими за представянето му в списание „Щъркел“ (jpg. или png.) Снимките трябва да са качествени и с висока резолюция.

 

Декларацията за участие ВИЖ ТУК: https://blog.storks.biz/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0…%

 

За контакт и повече информация: Маргарита Друмева, е-mail: newspaperstorks@gmail.com тел.: 0877 85 77 33

 

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ГАБРОВО

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТO – ГАБРОВО

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

обявяват

конкурс на тема

„СВЕЩЕНИТЕ БУКВИ, КОИТО РАЗКАЗВАТ ИСТОРИИ“

Инициативата е по повод Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост – 24 май

Има за цел насърчаване четенето и „общуването“ с книгите

В конкурса могат да участват деца от 7 до 18 години.

Творбите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да представят празника през погледа на детските очи
 • Да съдържат красиво изписан текст /откъс/ от любима книга или приказка, придружен с илюстрация на НАЧАЛНАТА буква на представения текст
 • Да са с размер 50/35 см.
 • Без ограничение по отношение на техниката;
 • На гърба на рисунката да има следната информация: трите имена на участника, клас, училище, адрес и телефон за връзка

Жури ще определи победителите по следните критерии:

 • Правопис
 • Креативност и подбор на произведение
 • Краснопис
 • Оформление на страницата
 • Отговаря ли на посочената тема и изисквания

Срок за предаване на творбите – не по-късно от 20 май 2022 г. в Областна администрация – Габрово на адрес 5300 Габрово, пл. „Възраждане“ № 5

Отчитане резултатите от конкурса и откриване на изложба в Национален музей на образованието с избрани от журито творби – 23 май 2022 г., 17:00 часа.

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

 

 

КОНКУРСИ НА ДАБЧ – 2022 ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването през 2022 г. на следните конкурси за деца и юноши от българските общности в чужбина:

 • Литературен конкурс „Стефан Гечев“ –  26-то издание;
 • Конкурс по рисуване „България в моите мечти“ –  21-то издание;
 • Конкурс по пеене „Любка Рондова“ –  13-то издание.

В конкурсите могат да участват деца и юноши от българските общности в чужбина от пред-училищна до 18-годишна възраст (ученици). Класиранията се извършват в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г.

Предлагаме на бъдещите участници в тазгодишните конкурси:

 • да опишат с думи,
 • да нарисуват или
 • да изпеят песен

за  „Българите – единни, свободни, достойни“.

С акта на предоставяне на своите творби за участие във всеки от конкурсите, организирани от ДАБЧ, авторите се съгласяват техните произведения и изпълнения да бъдат безвъзмездно използвани от ДАБЧ за конкурсите и други прояви и политики на Агенцията (тематични постоянни или временни изложби, концерти, сборници, мултимедийни продукти и др. продукти), без търговска дейност, т.е. с идеална цел, и с изричното указване на името, възрастта на изготвяне и населеното място на съответния автор, за да се подкрепи таланта на младите сънародници от българските общности в чужбина и в името на разпространението на българската култура и духовност.   

Материалите се изпращат на следния електронен адрес на ДАБЧ:

aba@aba.government.bg  като в темата на ел. съобщение (т.нар. subject) бъде указан вида на конкурса (литературен; рисуване; пеене). 

или на пощенския адрес на ДАБЧ:

Държавна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria          

Крайният срок за получаване на материалите е 15 април 2022 г. ( За пощенските пратки важи датата на пощенското клеймо.)

Оценяване: Всички творби ще бъдат оценени от специализирани комисии за всеки отделен конкурс. Във всяка възрастова група участниците ще бъдат класирани на I, II и III място и наградени с грамоти, медали и други награди. Възможно е присъждането на специални награди на Журито (за всеки конкурс), както и награждаването с безплатно участие в културно-образователни форуми, организирани от или с участието на ДАБЧ.

Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на м. май 2022 г.         

Тържественото връчване на наградите по възможност ще бъде проведено през м. юли 2022 г.           

Получаването на наградите се извършва лично или чрез упълномощен представител на участника на тържеството или впоследствие от ДАБЧ, като:

 1. В случай, че няма лице, което да получи наградите, е необходимо да се свържете с координатора на съответния конкурс.
 2. ДАБЧ не носи отговорност за непотърсени награди в срок до 6 месеца.

Приложение 1

 

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “СТЕФАН ГЕЧЕВ” – 2022
ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

Двадесет и шесто  издание

През 2022 г. Държавната агенция за българите в чужбина обявява двадесет и шестото издание на Детско-юношеския литературен конкурс „Стефан Гечев”. Конкурсът е предназначен за деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 навършени години (ученици).  Класирането се извършва в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г. В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с творби на следните теми:

 1. „Личността на будителя Паисий Хилендарски“
 2. „Защо езикът и родът са важни за всеки човек?”
 3. „Могъщата сила на Словото в „История славянобългарска“
 4. „Моята България“
 5. „Мъдростта и красотата в българските народни приказки“

Тематиката в конкурсните творби може да бъде посветена на 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски – български народен будител, духовник и светия, автор на „История славянобългарска“. На 19 юни се навършват 300 години от рождението на Свети Паисий Хилендарски. Значимостта на епохалния труд „История славяноболгарская” за пробуждане на националното самосъзнание на българите през Възраждането прави Св. Паисий Хилендарски една от най-тачените фигури в родната история.

 Желаещите могат да участват с произведения написани на български език: есе, разказ, приказка, съчинение, стихотворение, кратка проза или бял стих. Могат да направят презентация  по случай 300-годишнината от рождението на  Паисий Хилендарски или събитие, което ги вълнува, както и да направят буктрейлър на книга от български писател или българска народна приказка, която е от значение за младия човек, защото книгата допринася за духовното израстване на личността и е медиата,  без която не можем.

 Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора:

– лично и фамилно име

– навършени години

– учебен клас

– име и контактни данни на училището

– контактна информация – и-мейл и телефон на участника или родителя

 Творбите може да бъдат изпращани:

– по електронната поща до Лили Спасова – гл. експерт в Агенцията и координатор на литературния конкурс –  ел. адрес: l.spasova@aba.government.bg

–  по електронната поща на Агенцията: aba@aba.government.bg като прикачени файлове,

–  или на пощенския адрес на ДАБЧ:

Държавна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria

Краен срок за изпращане на творбите – 15 април 2022 г.

За допълнителна информация: тел.: 00359 2 935 06 57

Лили Спасова – гл. експерт в Агенцията и координатор на литературния конкурс

Приложение 2

 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА „БЪЛГАРИЯ В МОИТЕ МЕЧТИ” – 2022

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

Двадесет и първо издание

Държавната агенция за българите в чужбина организира за двадесети път конкурса за рисунка „България в моите мечти”.

По регламент, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 години (ученици), разпределени в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г.

Желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 картини по следните теми:

 1. Магията на фолклора
 2. Великите българи
 3. Моят роден край
 4. България в утрешния ден

Творбите могат да бъдат изработени на следните носители:

 1. хартиен носител – класически рисунки.
 • рисунките трябва да са с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, компютърна рисунка, колаж;
 • творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана избраната тема и данните за автора (име, възраст, населено място);
 1. електронен носител– компютърна творба. Изискванията за компютърната рисунка или колаж са следните:
 • рисунките могат да бъдат изработени на графична програма по избор (например: Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic,и др.);
 • копирани готови разработки от Интернет няма да бъдат оценявани и вземани предвид при награждаването;
 • да са нарисувани с инструментите за рисуване на графичните редактори;
 • финалният проект се предава заедно с папка „Използвани ресурси“ – фонове, модели, четки (т.н. архив);

Писмата с творбите трябва да съдържат следната информация за автора:

– лично и фамилно име

– навършени години

– учебен клас

– име и контактни данни на училището

– контактна информация – имейл и телефон на участника или родителя

Творбите може да бъдат изпращани:

–  като компютърни рисунки, изработени на графична програма по избор, по електронната поща до Пепи Тенчева – главен специалист и координатор на конкурса  –  ел. адрес: tencheva@aba.government.bg

–  по електронната поща на Агенцията: aba@aba.government.bg като прикачени файлове,

–  или на пощенския адрес на ДАБЧ:

Държавна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria

За допълнителна информация:  тел.: 00359 2 935 06 57

Пепи Тенчева – главен специалист и координатор на конкурса по рисуване

 Приложение 3

 

КОНКУРС ПО ПЕЕНЕ „ЛЮБКА РОНДОВА” – 2022

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

Тринадесето издание

Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването на дванадесетото  издание на детско-юношеския конкурс за български песни „Любка Рондова“ – 2022.

Съгласно регламента на конкурса, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 г. Участниците ще бъдат разпределени в три категории:

 1. Индивидуални изпълнители, които ще бъдат класирани в три възрастови групи: Първа група – до 10 г.; Втора група – от 11 до 14 г. и Трета група – от 15 до 18 г.
 2. Камерни групи – до 12 участника (дует; трио; квартет и т.н.);
 3. Ансамбли – над 12 участника.

Изпълненията през настоящата 2022 година могат да бъдат посветени на:

 • 150 години от рождението на Гоце Делчев,
 • преклонението пред красотата на Родината и величието на българския народ.

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 изпълнения на български песни от следните жанрове: патриотични и традиционни детски песни; естрадни и популярни песни; любими песни от телевизионния екран, както и автентични народни песни по следните теми: 

 1. Вечните родолюбиви български песни
 2. Вярвам в доброто бъдеще на България

 

Всички участници трябва да изпратят качественивидео-записи на техните изпълнения с размер на файла – до 5 минути, или да  предоставят линкове за достъп  до изпълненията им, както и могат да изпратят записи на техните изпълнения върху компакт дискове (DVD).

            Към записа е задължително да бъдат приложени следните данни:

 1. Относно изпълнителя:
 • лично и фамилно име на изпълнителя,
 • навършени години,
 • учебен клас,
 • име и контактни данни на училището,
 • телефон/e-mail на родителите или изпълнителя за контакт,
 • име/телефон/e-mail на музикалния ръководител;
 1. Относно избраната песен:
  • Наименование на песента;
  • Автори на текста, музиката и аранжимента.

Отличените участниците, присъстващи на официалното връчване на наградите (след прослушване) ще имат възможността да се включат в поетично-музикалната програма на тържеството с техни изпълнения.

Видео-записите на изпълненията могат да бъдат изпращани:

по електронен път чрез платформи на: YouTube, Wi transfer или др., като линковете към тях бъдат изпращани към електронната поща на Агенцията: aba@aba.government.bg или

–  на ел. адрес на координатора на конкурса по пеене – Иванка Славчева – главен експерт в ДАБЧ – и-мейл:  i.slavcheva@aba.government.bg

–  или на дискове (DVD) на пощенския адрес на ДАБЧ:

Държавна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria

За допълнителна информация:  тел.: 00359 2 935 06 60

Иванка Славчева – гл. експерт в ДАБЧ и координатор на конкурса по пеене

 

 
КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕ И ДУША, КЪДЕТО И ДА СМЕ ПО СВЕТА”

Българското училище „Христо Ботев“ с филиали в Торент и Алзира в Испания  ОБЯВЯВА конкурс под надслов „България в сърце и душа, където и да сме по света“.

Право на участие имат деца от всички български училища и общности в чужбина.

Конкурсът е посветен на 10-годишнината от основаването на БУ „Христо Ботев”. Целта му е всички български деца в чужбина да изразят с рисунка, литературна творба или песен своите чувства и отношение към родината.

Надпреварата ще се проведе в три направления – изобразително изкуство, литература и музика.  Крайният срок за участие е 31.03.2022 г.

Изпратените творби ще се оценяват от професионално жури.. Наградите ще бъдат връчени на празничен юбилеен концерт на БУ „Христо Ботев” на 29 май.

Всички деца ще получат грамоти (златна, сребърна или медна), като ще има награди за всяка категория. Предвидена е и парична награда на публиката според харесванията на всяка творба, публикувана във Фейсбук страницата на училището.

  

                        

               

ОСМО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА „КОЛЕДА В НАС“

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ „АЗ МОГА, АЗ ЗНАМ”

С ПОДКРЕПАТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

„КОЛЕДА В НАС”

За осми път Интернет телевизия „Аз мога, аз знам” с подкрепата на Държавната агенция за българите в чужбина и Национален дворец на децата обявават инициативата „Коледа в нас“. Тя има за цел да излъчи и номинира организирани Коледни тържества, разкриващи огромния творчески потенциал и енергия, които носят българските учители и деца от страната и извън пределите на Родината при организирането и честването на празника.

Отново с нетърпение очакваме  Рождество Христово и дядо Коледа, защото този ден  е специален, eдинствен и неповторим за всеки човек.  На този ден хората сякаш отварят сърцата си за доброто, защото  Коледа е очакване и надежда, тя е песен, цвят, доброта и много подаръци. Най-добрите тържества ще бъдат качени на сайта на детската телевизия: www.AzMogaAzZnam.com

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Снимайте КОЛЕДНОТО ТЪРЖЕСТВО на вашите  деца от детските градини или на ученици от първи до четвърти клас и по-големи и изпратете до 30 януари 2022 година вашия диск или линк към тържеството до Националния дворец на децата, на адрес: София -1309, бул. Ал.Стамболийски № 191 – За конкурса „ Коледа в нас” или линкове, от които да се изтеглят на  email:  azmogaazznam@abv.bg

Ще се радваме да видим празникът заснет  по оригинални сценарии на преподаватели, пресъздаване на зимните коледарски обичаи и таланливи детски изпълнения!

Този конкурс е поклон пред всеотдайният труд на българския учител, който пази традициите живи.

БЛАГОДАРИМ ВИ !

 Най-добрите творби ще бъдат отличени на голям концерт. Очакваме ви!

 

КОНКУРС ЗА ДЕЦАТА ОТ БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО

О Б Я В Я В А Т

 

Конкурс за ученици от българските училища зад граница на тема:

„СЪКРОВЕНО ЗА БЪЛГАРИЯ”

 

КАТЕГОРИИ:

Стихотворение

Разказ

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Тематична обвързаност с поставената тема.

Оригиналност и творчески подход.

Езиково и речниково богатство.

Правилен правопис.

 

Жури определя I, II и III място за творбите от всяка категория. Победителите получават награда от Национален музей на образованието.

 

Краен срок за участие: 30 юни 2022 г.

 

Творбите се изпращат на e-mail: nmopr@abv.bg

 

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника (трите имена, училище, клас, години, телефон, e-mail и адрес в България).

За допълнителна информация: nmopr@abv.bg, тел: 066 806 461
Асоциация Тангра обявява традиционния конкурс „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕІХ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ПриказкиТЕ” – Варна’ 2021

[pdf-embedder url=“http://escuelabulgarabarcelona.com/wp-content/uploads/2021/03/B0BCB-_@8_07_8B5.pdf“ title=“!B0BCB-_@8_07_8B5″]VI КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ

„ТРАНСФОРМАЦИИ 2021“
(Рубрики „Проза“ и „Поезия“)

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ организира шести конкурс за превод на проза и поезия Трансформации 2021:

– превод от 20 езика на български език

– превод от български език на други езици

За студенти и ученици в университети и училища в страната и зад граница!

Текстовете за превод, изискванията за техническо оформление и срокове – на

https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=3&page=5305

Традиционният конкурс по превод на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е насочен към студенти и ученици в България и чужбина. Конкурсът предвижда

ПРЕВОД НА ЧУЖДИ АВТОРИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
(за студенти и ученици от България)

ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ НА ЧУЖД ЕЗИК
(за изучаващи български език извън България)

Текстовете на чужди автори, които се предлагат за превод на български език, ще бъдат на един от изучаваните в нашия факултет 20 езика (английски, албански, арабски, български, гръцки, италиански, испански, китайски, корейски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски, хърватски,  френски, японски). Участниците имат възможност да избират рубриката и езика за превод според интересите и уменията си. На изучаващите български език извън България са предложени подбрани текстове от популярни български автори, които да бъдат преведени на съответния чужд език.

Конкурсното жури се състои от висококвалифицирани преподаватели по чужди езици, включително и чуждестранни лектори във Филологическия факултет.

В раздел Текстове за превод можете да изтеглите желаните рубрики по езици.

Файлът с преводите именувайте с Вашите имена на латиница по указания модел: IvanIvanov-Transformacii2021

Файлът за изпращане трябва да съдържа само Вашия превод (без оригиналния текст). Ако участвате с превод от повече от един език или рубрика, представете всеки преводен текст в отделен файл.

Изтеглете „Изисквания за техническо оформление“, „Образец за оформление на превод (поезия)“ и „Образец за оформление на превод (проза)“, в които подробно ще се запознаете как да подготвите Вашите текстове.

 • Краен срок за предаване на преводите: 25 април 2021 г.
 • Адрес за предаване на преведените текстове: transformacii@ts.uni-vt.bg
 • Обявяване на резултатите – на сайта на Филологическия факултет на 24 май 2021 г.

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

Участниците, които се класират на първите три места в двете рубрики, ще се ползват с предимство при кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет на Великотърновския университет.


 Национален ученически конкурс „Вазовата България”

И тази година за седми пореден път ще се проведе Националния ученически конкурс „Вазовата България“. Може да нямаме възможност да се видим на живо, но награди ще има за всички, които се включат в конкурса.

„Вазовата България“ заслужава да се потрудим за нея.

Очакваме творбите на младите почитатели на Иван Вазов.

 


VІ конкурс за детски рисунки и колажи „Никола Манев”

Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж обявява VІ конкурс за детски рисунки и колажи „Никола Манев”

Уважаеми родители, скъпи деца от чужбина, драги съмишленици,

През тази 15-та за нас учебна година, екипът на парижкото ни училище има удоволствието да поднови изданието на традиционния ни конкурс, събрал от 2007 год. насам стотици прекрасни детски рисунки и колажи на тема „Баба Марта“, от десетки държави на всички континенти. Първите пет издания бяха осъществени с окачване на чудни изложби в сърцето на Париж с участието на престижно жури, председателствано от маестро Никола Манев. В негова памет кръщаваме конкурса „Никола Манев“ и благодарим на художниците в Париж Рада Цанкова и Стефан Николаев, които, заедно с директорката на Българския културен институт, Десислава Бинева и представител на нашия екип с радост се съгласиха да продължат делото и да съставят журито на VI-тото ни издание.

За съжаление това издание ще се осъществи чрез виртуална изложбена галерия, но се надяваме, че ще остави трайни спомени за пролетния сезон на 2021 година!

За регламента, регистрация и участие: http://www.u4ili6teto.bg/paris

Reglement_concours_Baba_Marta_2021_BG

 

Държавната агенция за българите в чужбина /ДАБЧ/ обявява следните

конкурси за деца и юноши от българските общности в чужбина през 2021 г.:
 • Литературен конкурс „Стефан Гечев“ –  25-то издание;
 • Конкурс по рисуване „България в моите мечти“ –  20-то издание;
 • Конкурс по пеене „Любка Рондова“ –  12-то издание.

В конкурсите могат да участват деца и юноши от българските общности в чужбина от пред-училищна до 18 възраст (ученици). Класиранията се извършват в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г.

 Тематиката на тазгодишните конкурси, описани в приложенията по-долу, е посветена на следните годишнини:

 • 1340 г. от създаването на Дунавска България през 681 г.;
 • 1145 г. от рождението на Св. Йоан Рилски Чудотворец – български светец и духовник, небесен закрилник и покровител на българския народ, патрон и основател на най-големия манастир в България – Рилския (876 – 946 г.);
 • 165 г. от първото честване на 24 май като ден на българските просветители Св. Св. Кирил и Методий в Пловдив по инициатива на Найден Геров (1856 г.);
 • 165 г. от рождението на Райна Княгиня (1856 – 1917 г.), българска учителка, участничка в национално-освободителното движение от Османско робство, ушила въстаническото знаме за Априлското въстание през 1876 г.;
 • 145 г. от избухването на Априлското въстание (1876 г.).

 Предлагаме на бъдещите участници в тазгодишните конкурси:

 • да опишат с думи,
 • да нарисуват или
 • да изпеят песен

за  „Българите – единни, свободни, достойни“.

С акта на предоставяне на своите творби за участие във всеки от конкурсите, организирани от ДАБЧ, авторите се съгласяват техните произведения и изпълнения да бъдат безвъзмездно използвани от ДАБЧ за конкурсите и други прояви и политики на Агенцията (тематични постоянни или временни изложби, концерти, сборници, мултимедийни продукти и др. продукти), без търговска дейност, т.е. с идеална цел, и с изричното указване на името, възрастта на изготвяне и населеното място на съответния автор, за да се подкрепи таланта на младите сънародници от българските общности в чужбина и в името на разпространението на българската култура и духовност.

           Материалите се изпращат на следния електронен адрес на ДАБЧ:

aba@aba.government.bg  като в темата на ел. съобщение (т.нар. subject) бъде указан вида на конкурса (литературен; рисуване; пеене). 

или на пощенския адрес на ДАБЧ:

Държавна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria

            Крайният срок за получаване на материалите е 30 април 2021 г. ( За пощенските пратки важи датата на пощенското клеймо.)

 Всички творби ще бъдат оценени от специализирани комисии за всеки отделен конкурс. Във всяка възрастова група участниците ще бъдат класирани на I, II и III място и наградени с грамоти, медали и други награди. Възможно е присъждането на специални награди на Журито (за всеки конкурс), както и награждаването с безплатно участие в културно-образователни форуми, организирани от или с участието на ДАБЧ.

Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на м. май 2021 г.

            Тържественото връчване на наградите по възможност ще бъде проведено през м. юли 2021 г.

            Получаването на наградите се извършва лично или чрез упълномощен представител на участника на тържеството или впоследствие от ДАБЧ, като:

 1. В случай, че няма лице, което да получи наградите, е необходимо да се свържете с координатора на съответния конкурс.
 2. ДАБЧ не носи отговорност за непотърсени награди в срок до 6 месеца.

 Приложение 1

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “СТЕФАН ГЕЧЕВ” – 2021

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

25-то юбилейно издание

    През 2021 г. Държавната агенция за българите в чужбина открива двадесет и петото издание на Детско-юношеския литературен конкурс „Стефан Гечев”. 

Освен на общовалидните теми, указани в началото на настоящата обява, през 2021 г. литературните творби могат да бъдат посветени на:

 • 155 г. от рождението на Чичо Стоян (Стоян Михайлов Попов), български детски поет и хуморист, актьор, редактор и автор гатанки, залъгалки, приказки в поеми, и най-вече на незабравимите стихотворения: „При мама и при татко“, „Сърдитко“, „Майчина отмяна“, с които вече много поколения български деца са израснали.
 • 135 г. от рождението на Ран Босилек (Генчо Станчев Негенцов), български писател, поет и преводач, автор на веселите истории за Патиланчо и неговите другари от „Патиланско царство”. Сред шедьоврите на неговите стихове е и стихотворението-символ „Я кажи ми, облаче ле бяло“;
 • 100 г. от рождението на Борис Априлов (1921 – 1995г.), български писател и драматург, автор на любимата на много поколения деца: „Приключенията на Лиско“.

 

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 творби на следните теми:

 1. България и аз”;
 2. „Българският дух – неподвластен на времето“.

 

Желаещите могат да участват с произведения написани на български език: есе, разказ, приказка, съчинение, стихотворение, кратка проза или бял стих. Могат да направят презентации  за годишнина или събитие, което ги вълнува, както и да направят буктрейлър на книга от български писател, който е от значение за младия човек, защото книгата допринася за духовното израстване на личността и е медиата,  без която не можем.

Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора:

– лично и фамилно име,

– навършени години,

– учебен клас,

– име и контактни данни на училището,

– контактна информация – и-мейл и телефон на участника или родителя.

За допълнителна информация:

Лили Спасова – гл. експерт в ДАБЧ и координатор на конкурса

на ел. адрес: l.spasova@aba.government.bg или тел.: 00359 2 935 06 59

Желателно е творбите да бъдат изпращани по електронната поща: aba@aba.government.bg като прикачени файлове, като в темата на ел. съобщение (subject) бъде указан вида на конкурса (литературен, рисуване или пеене).

Приложение 2

КОНКУРС ЗА РИСУНКА „БЪЛГАРИЯ В МОИТЕ МЕЧТИ” – 2021

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

20-то юбилейно издание

Държавната агенция за българите в чужбина организира двадесетото юбилейно издание на конкурса за рисунка „България в моите мечти”.

Освен на общовалидните и за трите конкурса годишнини, указани в началото на настоящата обява, през 2021 г.  рисунките могат да бъдат посветени на:

 • 200 г. от рождението на Георги Раковски (1821 – 1867 г.), идеолог, стратег и организатор на българското национално-освободително движение, писател, публицист, историограф и етнограф;
 • 165 г. от рождението на Стоян Михайловски (1856 – 1927 г.), български писател, публицист и общественик; майстор на баснята и епиграмата, автор на стихотворението „Кирил и Методий” („Върви, народе възродени”), превърнало се в химн на българската просвета и култура (1892 г.).

 

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 картини по следните теми: 

 1. Българските традиции;
 2. Велики личности от българската история;
 3. Приказка за България.

Творбите могат да бъдат изработени на:

 1. хартиен носител – класически рисунки. Рисунките трябва да са  с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, компютърна рисунка, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде  отбелязана избраната тема и данните за автора (име, възраст, населено място).
 2. електронен носител – компютърна творба. Изискванията за компютърната рисунка или колаж са следните:
 • рисунките могат да бъдат изработени на графична програма по избор (например: Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic,и др.);
 • Копирани готови разработки от Интернет няма да бъдат оценявани и вземани предвид при награждаването;
 • Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори;
 • Финалният проект се предава заедно с папка „Използвани ресурси“ – фонове, модели, четки (т.н. архив).

 

Писмата с творбите трябва да съдържат следната информация за автора:

 • лично и фамилно име,
 • навършени години,
 • учебен клас,
 • име и контактни данни на училището,
 • контактна информация – и-мейл и телефон на участника или родителя.

За допълнителна информация:

на ел. адрес:  tencheva@aba.government.bg  или тел.: 00359 2 935 06 59

Пепи Тенчева – координатор на конкурса

 

Желателно е Компютърните рисунки, изработени на графична програма по избор да бъдат изпращани по електронната поща: aba@aba.government.bg като прикачени файлове, като в темата на ел. съобщение (subject) бъде указан вида на конкурса (литературен, рисуване или пеене).

Приложение 3

КОНКУРС ПО ПЕЕНЕ „ЛЮБКА РОНДОВА” – 2021

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

12-то издание

Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването на дванадесетото  издание на детско-юношеския конкурс за български песни „Любка Рондова“ – 2021.

Съгласно регламента на конкурса, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 г. Участниците ще бъдат разпределени в три категории:

 1. Индивидуални изпълнители, които ще бъдат класирани в три възрастови групи: Първа група – до 10 г.; Втора група – от 11 до 14 г. и Трета група – от 15 до 18 г.
 2. Камерни групи – до 12 участника (дует; трио; квартет и т.н.);
 3. Ансамбли – над 12 участника.

Освен на общовалидните и за трите конкурса годишнини, указани в началото на настоящата обява, през 2021г. песните могат да бъдат посветени на:

 • 165 г. от рождението на Стоян Михайловски (07.01.1856 – 03.08.1927), български писател, публицист и общественик; майстор на баснята и епиграмата, автор на стихотворението „Кирил и Методий” („Върви, народе възродени”), превърнало се в училищен химн (1892г.);
 • 80 г. от рождението на Гена Димитрова (06.05.1941 – 11.06.2005), българска оперна певица, покорила сцените на Метрополитън опера в Ню Йорк, Арена ди Верона и Ла Скала в Милано;
 • 75 г. от рождението на Иванка Гръбчева (28.07.1946 – 26.05.2013), българска кинорежисьорка, заснела незабравимите детски филми „Войната на таралежите”, „Деца играят вън”, „Изпити по никое време”, „13-та годеница на принца”.

 

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 изпълнения на български песни от следните жанрове: патриотични и традиционни детски песни; естрадни и популярни песни; любими песни от телевизионния екран, както и автентични народни песни по следните теми: 

 1. Какъв ли да стана се питам;
 2. Българската песен на световната сцена;
 3. Възпятата история на нашия народ.

Всички участници трябва да изпратят качественивидео-записи на техните изпълнения с размер на файла – до 5 минути, или да  предоставят линкове за достъп  до изпълненията им, както и могат да изпратят записи на техните изпълнения върху компакт дискове (DVD).

            Към записа е задължително да бъдат приложени следните данни:

 • лично и фамилно име на изпълнителя,
 • навършени години,
 • учебен клас,
 • име и контактни данни на училището,
 • телефон/e-mail на родителите или изпълнителя за контакт,
 • име/телефон/e-mail на музикалния ръководител;

 

Отличените участниците, присъстващи на официалното връчване на наградите (след прослушване) ще имат възможността да се включат в поетично-музикалната програма на тържеството с техни изпълнения.

За допълнителна информация:

на ел. адрес: i.slavcheva@aba.government.bg или тел.: 00359 2 935 06 60

Иванка Славчева – гл. експерт в ДАБЧ и координатор на конкурса

 

Желателно е записите (или линковете към тях) да бъдат изпращани по електронната поща: aba@aba.government.bg като прикачени файлове, като в темата на ел. съобщение (subject) бъде указан вида на конкурса (литературен, рисуване или пеене).ХІІ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „СЛЪНЧЕВИТЕ РУНИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ И ИСТОРИЯ” – Силистра 2021

Започна XII Международен конкурс за детска рисунка „Слънчевите руни в българските носии и история“ – Силистра 2021, в който могат да участват и български деца зад граница.

Творби за участие в конкурса може да се изпращат до 30 март 2021 г. на имейл slancheviruni@gmail.com.

https://www.aba.government.bg/pages/konkursi-na-dabch-2021-za-detsa-i-yunoshi-ot-blgarskite-obshchnosti-po-sveta-na-tema-blgarite-edinni-svobodni-dostoyni/106?fbclid=IwAR1uQzdxDGDwfXpjsSwIk_sjxZnpZJLbNiskIzw0qPWB1n_GOCmJ-y6-xkE

Повече информация за регламента за участие, жанровете, техническите параметри – вж. по-долу.

 

Съюзът на българите в Кипър и БУ „Никола Вапцаров“, Никозия обявяват два конкурса по повод  143 години от Освобождението на България от Османско робство. Творческото предизвикателство е към ученици от I до XII клас от всички български училища в България и в чужбина. Конкурсите ще се проведат онлайн поради сложната обстановка по света.ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИТЕ КЪМ ОСВОБОЖДЕНИЕТО“

Целта е да провокираме историческата памет на децата и да ги насърчим към обогатяване на знанията по българска история. Пътят на българите към Освобождението е дълъг и труден: минава през борбите за създаване на независима българска църква, през Априлското въстание, решенията на Цариградската конференция, участието в Руско-Турската война, Съединението и Сръбско-българска война, Обявяването на българската независимост.

Желаещите могат да участват с произведения написани на български език: есе или стихотворение.

КОНКУРС ПО РИСУВАНЕ

„ТОЗ, КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ ЗА СВОБОДА…“

Творбите трябва да представят портрети на герои, паметници на признателност, битки и сражения, свързани с националноосвободителните борби на българския народ. Идеята на рисунката, трябва да носи в себе си послание за свобода.

Форматът на рисунките трябва да бъде А4 или А3, а техниката е по избор: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив. Изпращат се сканирани или снимани с високо качество във формат jpeg на електронната поща: info@bguc.org като прикачени файлове или чрез платформата за обмен на големи файлове – www.wetransfer.com

Участниците ще бъдат разпределени в три възрастови групи:

първа група – от 6 до 10 г.;

втора група – от 11 до 14 г.;

трета група – от 15 до 18 г.

Всички мейли с литературни творби и рисунки трябва да съдържат следната информация за автора:

– лично и фамилно име,

– навършени години,

– учебен клас,

– име и контактни данни на училището,

– контактна информация – е-мейл и телефон на участника или родителя.

Желателно е творбите да бъдат изпращани по електронната поща: info@bguc.org като прикачени файлове, като в темата на ел. съобщение (subject) бъде указан вида на конкурса (литературен или рисуване).

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ – 25 февруари 2021 г. 

Всички творби ще бъдат оценени от специализирани комисии за всеки от двата конкурса. Във всяка възрастова група участниците ще бъдат класирани на I, II и III място и удостоени с грамоти и награди.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА – 3 март 2021 г. в сайта на Съюза на българите в Кипър (www.bguc.org ), в сайта на БУ „Никола Вапцаров“, Никозия (www.bgschoolnicosia.com ) и в официалните страници във Фейсбук – https://web.facebook.com/bgschoolnicosia и https://web.facebook.com/Association.Bulgarians.Cyprus

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

С участието в Конкурса, заявявате своето съгласие, че:

 • авторските права върху творбата на Вашето дете се предоставят на организаторите.
 • творбата, която участва в конкурса няма да бъде връщана на автора.
 • предаденото произведение може да бъде сканирано, снимано, публикувано и използвано в различни издания и медии, свързани с интернет страници и други некомерсиални материали и мероприятия за целите на конкурса.
 • предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми да бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса.

За допълнителна информация:

Лидия Стефанова – координатор на конкурса

ел. адрес: info@bguc.org и моб. тел.: +357 96 550 706

 

Трети национален конкурс „Времена и будители”

Националният музей на образованието и Регионалното управление на образованието – Габрово обявяват Третия национален конкурс за ученици „Времена и будители”, посветен на 145 години от Априлското въстание и участието на българските учители в тази най-масова и героична проява на националноосвободителното движение през Възраждането.

Целите на конкурса са да насочи вниманието на учениците към историческата памет за активното участие на учителите в подготовката и провеждането на Априлското въстание (Бачо Киро, Тодор Лефтеров, Христо Караминков, Никола Беловеждов, Найден Попстоянов, Райна Попгеоргиева, Захари Величков, Петър Бонев, Христо Меджидиев, Танчо Кривчов, Найден Сланинков, Иван Соколов и десетки още герои).

Да стимулира интерес у младите хора да откриват и възраждат личности и събития от българската история, които предизвикват национална гордост. И да даде възможност за творческа изява на учениците.

Участници могат да бъдат ученици от V до XII клас от всички български училища в и извън страната, разпределени в две възрастови групи. В първа възрастова група попадат учениците от V до VII клас (индивидуално и групово участие), а във втора възрастова група – от VIII до XII клас (индивидуално и групово участие).

Конкурсът включва два модула:

Изработване на постери със снимки, документи, рисунки и др. – за ученици от V до VII клас. Постерите се изработват на хартиен носител с формат А3 или 50/70 см – до 3 броя.

Създаване на мултимедийна презентация – за ученици от VIII до XII клас. Мултимедийните презентации се създават на програма Power Point с времетраене от 5 до 10 мин. (Може да се използват и алтернативни презентационни програми. Изпратеният файл да е конвертиран в PDF)

Постерите и презентациите трябва да включват информация, свързана с участието на учители и просветни дейци в подготовката и провеждането на Априлското въстание; примери за историческата памет на поколенията (отбелязване на годишнини, имена на училища, читалища, улици; паметници и символи, израз на почит и признателност).

Критериите за оценка са:
– Тематична обвързаност
– Пълнота на представянето
– Художествено оформление
– Творчески подход
– Дигитални умения за създаване на презентация

Журито номинира по 10 постера и презентации и от тях класира на първо, второ и трето място в съответния модул.

За първо място е предвиден таблет, за второ място – електронен четец, а за трето – външен хард диск. Всеки участник в конкурса ще получи грамота за участие.

Организаторите на конкурса ще обявят резултатите на 1 ноември 2021 г. на сайта на музея www.nmogabrovo.com.

Крайният срок за представяне на постерите и презентациите е 30 юни 2021 г. Постерите и презентациите се изпращат по пощата с обратна разписка или по куриер за сметка на изпращача във вид, който не нарушава целостта им.

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника (трите имена, училище, клас, телефон, електронна поща и адрес).

Адрес за изпращане:
ЗА ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ”
Национален музей на образованието – Габрово ул. „Априловска” № 15, п. к. 62 Габрово 5300.

За допълнителна информация: nmopr@abv.bg, тел. 066 806 461.

 


ИТВ „Аз мога, аз знам“, Държавна агенция за българите в Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“  предлагат да участвате в проект включващ

ФИЛМ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ПЕСЕН И  ПАМЕТНИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПО СВЕТА

Идея:

 • Да се даде възможност на младите хора да изразят своето отношение към делото на Апостола на свободата;
 • Да се насочи вниманието на младите хора към националната история;
 • Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
 • Да се даде възможност на учениците чрез средствата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) да представят своята гледна точка за значението и актуалността на събитието в националната ни история;
 • Да се стимулира изследователска дейност;
 • Да се формират умения и компетенции за работа в екип;

Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и активно гражданство.

Филмът „ИЗПИТЪТ“ разказ за Левски, съчетан с откровено непринудена  дискусия между децата и младите хора за активната им гражданска позиция днес, спрямо неговите идеи. Паметниците на Левски по света и рисунките на децата ще допълнят наритива за Левски.  

Оценката за издържания изпит във времето от Левски ще бъде повод за създаване на песен, посветена за него.

 

Условия за участие:

Децата и младите хора могат да участват индивидуално или в екип с:                                                     

 1.  Авторски творби ( стихотворение, рисунка, текст или музика за  песен ). Участниците  могат да се включат с повече от една творба посветена на Васил Левски.
 2.  Видеоматериали за филма
 • заснемане на паметник- паметна плоча и текст
 • снимков материал,видео и текст
 • материали от чествания на Левски и драматизации

Материалите трябва да отговарят на следните качества и формати. Full HD video 1920×1080, 50i, 25 fps, (MOV, mpg, mpeg, mxf, mp4) audio 48khz .   При заснемане с телефон, той трябва да е в хоризонтална позиция. Материалите могат да се изпратят чрез  WeTransfer  или друга платформа.

 1. Дискусия на тема „Изпитът“ провокирана от  мисълта на Васил Левски: „Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре — магаре.“ Дискусията ще се проведе онлайн от къщата на Васил Левски и за всички участници ще се използва платформата ZOOM.
 2. Плакат за филма на Левски.

Филмът ще се монтира от всички получени материали и дискусията от  ученици от професионална гимназия „Ломоносов“, София.

През цялото време организаторите ще са на разположение за професионална консултация и общи творчески срещи в ZOOM. След предаване на материалите и положен тест успешно издържан по обсъждани теми по време на създаването на филма и песента участниците ще получат сертификат за „Основи в киното, телевизията и  композиране на песен“.  Грамота се връчва на всички участници включили се в проекта. Ръководител на проекта е г-жа Спаска Бистрашка, гр. Карлово.

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТА 5.02.2021

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И ВЪПРОСИ  ПО ПРОЕКТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ  НА МЕЙЛ:  levski2021@abv.bg

http://www.azmogaazznam.com/index/news/id/301?fbclid=IwAR37i38rxCrfAKTXJBV9OaJqSu_zRD_s_EF9T7gjrfXHlpIWGzATh-NHjT4

 


Пето издание на „ПЪРВИ ВИРТУАЛЕН ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИ КОНКУРС ЗА СОЛОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПЕСЕН – „ЧАРОДЕЙКА“.

Конкурсът е за деца, които се намират извън пределите на България и

с гордост разпространяват българския фолклор.

Справки и записвания :

Първи тур – 06/01/2021г. до 20/05/2021 г.

Втори тур – 01/07/2021г. до 15/12/2021 г.

email – charodeyka1@yahoo.com

Конкурсът ще се проведе виртуално на страницата ни във фейсбук.

„С песен по света и конкурс Чародейка“

Първи тур от 06/01/2021г. до 01/06/2021 г.

Втори тур от 01/07/2021г. до 25/12/2021 г.

Лауреатите от първи и втори тур ще бъдат обявени на

01/06/2021 г. и 25/12/2021 г.

Изпълненията на класиралите се участници, ще бъдат излъчени по Българското Национално Радио в ефира на предаването „Имат ли песните спиране“ с водещ Цвети Радева.

Пожелаваме успех на участниците!

екип „Чародейка“

Кампания на НВИМ „Нарисувай Коледа в бяло”

Националният военноисторически музей /НВИМ/ обявява коледна кампания „Нарисувай Коледа за героите в бяло“ .

В новата кампания на Националния военноисторически музей „Нарисувай Коледа за героите в бяло“ могат да се включат всички деца от всяка възраст, от България и по света.

Екипът ни ще се радва, ако тя достигне до Вашите възпитаници и те участват в нея.

Информация за кампанията:

В месеца на един от най-светлите празници – Рождество Христово, Националният военноисторически музей (НВИМ) инициира кампанията „Нарисувай Коледа за героите в бяло“, насочена към децата, които ще творят за воините на нашето време – медицинските работници.

Идеята на кампанията е да увлече деца от всяка възраст със своя талант и енергия да нарисуват картина на коледна тема, която да зарадва медиците, които няма да са със своите близки на празника.

Като институция, която съхранява паметта за героите на нашето минало, екипът на НВИМ реши да изпрати тази година с поглед към героите на нашето време – медиците, които всеки ден ни предоставят примери за силата на духа, и децата, в чиито очи виждаме надеждата за бъдещето.

В периода, в който малчуганите са извън класните стаи, далеч от приятелите си и имат време за любимо занимание, като това да рисуват, екипът ни им предлага възможност да направят добро и да стоплят нечие сърце и самите те да станат герои за някой друг.

Условия за участие:

Всяко дете, което иска да стане част от кампанията „Нарисувай Коледа за героите в бяло“ и да сътвори своето коледно чудо в картини, може да направи това, като изпрати своята рисунка на коледна тема под формата на снимка до 18 декември 2020 г. на електронната поща на НВИМ – nvim.pr@gmail.com, или като съобщение във Facebook страницата на Музея.

Няма ограничение за възрастта на децата, които могат да участват, трябват само желание, бял лист хартия, моливи, боички и да посочат своето собствено (първо) име, години и в кой град живея

Ощhttps://bit.ly/39OutwA              Конкурс за картичка или рисунка „Магията на Коледа”

БНУ „Св. св. Кирил и Методий” в Барселона и филиала му в град Мойет дел Вайес обявяват конкурс за картичка или рисунка „Магията на Коледа”.

В надпреварата могат да участват всички деца от подготвителната група и от 1 до 12 клас в училището.

Всеки трябва да представи картичка или рисунка, на които да изобрази традициите, празнично-обредни игри и костюми, свързани с честването на Коледа в България.

Могат да се използват пастели, акварел, темперни или маслени бои, смесени техники, компютърна графика.

Регламент

Конкурсът е индивидуален. Желаещите могат да участват с 1 рисунка и 1 картичка.

Възрастови групи:

Първа група

Деца от подготвителната група;

Втора група

Ученици от 1-4 клас;

Трета група

ученици от 5 – 12 клас

Изисквания:

Към всяка творба да бъдат посочени имената, възрастта и класът на участника.

Рисунките и  картичките да се изпращат на на имейли stoyankaes@yahoo.es , escuelabulgarabarcelona@gmail.com  

Краен срок: 11 декември /петък/ .

Награждаване

Тричленно жури ще разглежда постъпилите рисунки и картички. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Отличените картички и рисунки в трите възрастови групи ще бъдат подредени в онлайн изложба в сайта на училището – www.escuelabulgarabarcelona.com

 

Литературен конкурс за съвременен военен разказ „Новият Йовков”

На 21 ноември 2020 г. се навършват 140 години от рождението на големия български писател Йордан Йовков. Министерството на отбраната, съвместно със Сдружението на жените военнослужещи организират литературен конкурс за съвременен военен разказ „Новият Йовков” под патронажа на министър Красимир Каракачанов.

Конкурсът е посветен на паметта и творчеството на Йордан Йовков и десетките писатели, журналисти, художници и общественици, участвали като военни репортери във войните за национално обединение на България (1912 – 1918 г.) и в Заключителната фаза на Втората световна война (1944 – 1945 г.).

С провеждането му се цели да се даде възможност за изява на талантливи автори в областта на литературата и репортажната журналистика и да се поощри тяхното развитие.

В търсене на новия майстор на късия разказ Министерството на отбраната очаква да се постигне по-добро разбиране и подкрепа сред обществеността за усилията и труда на работещите в отбраната при изпълнение на мисията им за защита на сигурността и националните интереси.

Конкурсът е изцяло дигитален и не изисква лично явяване, като допълнителна информация за него може да намерите на следния адрес: www.buafwa.org.

За контакт: полк. Невяна Митева, тел. 00359 887405010.


ШЕСТО ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ
„БЪЛГАРСКА ДУША НА СВЯТАТА ЗЕМЯ“, 2020 

организиран от

Арт салон „Сели – култура на народите“, гр. Бат Ям, Израел

Под егидата на г-н Цвика Брот – кмет на гр. Бат Ям, Израел

С подкрепата на ДАБЧ

                   Целта на фестивала е: 

 • съхранението на културното наследство на двете страни – България и Израел,
 • обмен на култури между двата приятелски народа,
 • обединяване на българите по света чрез съхраняване на българските  корени, традиции и обичаи,
 • интеграция между българските общности по света и популяризация на българската духовност и култура.

Особена значимост на проекта е представяне на творци във всички области на изкуството, които живеят в различни точки на света.

              Съорганизатори:

Общество „Димчо Дебелянов“ гр. София, България

Фондация „Незабравимата България“

НЧ  „Св. Св. Кирил и Методий – 1924“ гр. София, България

12starsmusic- България /Норвегия

Салон за българска култура и духовност- Чикаго, САЩ

               Медийни партньори:

Българско национално радио – БНР, 

Радио „Река“,  

„Sofia Ars Net“,

Детско онлайн списание „Щъркел“, 

Разкажи ми приказка: Пространство за детско писмено творчество
                                            РЕГЛАМЕНТ:

              Участници във Фестивала:
В международния фестивал  „Българска душа на Святата земя“могат да участват творци в различни направления. Индивидуално или групово.

Участниците са разделени в следните възрастови групи, според съответните направления: 4-6 г. ; 7-9 г. ; 10-12 г. ; 13-15 г. ; 16-19 г. и над 20 г.

Участниците се оценяват от Международно жури, съставено от специалисти в различни области – национални директори от различни страни, специалисти в областта на музиката,  шоу-бизнеса, изпълнители, писатели, журналисти, продуценти и други. Решението на журито е финално и не подлежи на обсъждане! Участието в конкурсните програми е безплатно и в него могат да се включат всички деца и възрастни от различни точки на света.

Клиповете могат да бъдат заснети с мобилен телефон или таблет, без  изискване за стандарт или резолюция. Според съответната номинация, при необходимост от изпращане на запис, преди изпълнението на участника /участниците/ се изисква представяне на себе си с няколко думи.

Всички участници ще получат сертификати за своето участие, а наградените ще получат – дипломи и предметни награди. Ще бъдат определени специални награди на фестивала и покани за участие в други фестивали, както и участие във фестивала „Българска душа на святата земя“ в Израел. Екипът на Арт салон „Сели“ ще присъди своята специална награда.

                             Условия за участия в конкурсните програми:

Международен литературен конкурс „Небесни меридиани“. 
Посветен на незабравимия поет Мони Папо.

 1. В раздел „Поезия“ ще се приемат – до 5 непубликувани стихотворения
 2. В раздел „Проза“ ще се приемат – до 2 непубликувани творби. Обем на произведенията – до пет стандартни страници.

Номинации: разказ, есе, къс разказ

Краен срок за изпращане на творбите: 30.06.2020 г.

Адрес за изпращане: teremokdiana@gmail.com

Изпълнение на инструментална музика

 1. Индивидуално изпълнение – до 3 минути
 2. Колективно изпълнение – до 5 минути /дует, трио, квартет и др./

Номинациите за оценяване: клавирни инструменти, духови инструменти, ударни инструменти, струнни инструменти.

Краен срок за изпращане: 30.06.2020 г.

Адрес за изпращане: 12starsmusic@gmail.com

Фолклорни танци

 1. Изпълнение на ръченица до – 3 минути.
 2. Изпълнение на хоро до – 3:50 минути.

Изпълнителите могат да участват индивидуално или групово със записи в домашни условия.

Краен срок за изпращане: 30.06.2020 г.

Адрес за изпращане: teremokdiana@mail.ru

Изпълнение на българска песен (Народна, поп, рок)

 1. Индивидуално изпълнение
 2. Групово изпълнение /дует, трио, квартет и др./

Всеки участник може да представи една песен до 3:50 минути във всяка избрана номинация.

Краен срок за изпращане: 30.06.2020 г.

Адрес за изпращане: vesebelaseli6811@gmail.com

                  Художествено слово в изпълнение от различни автори

 1. Рецитация – до 5 минути:

–           Индивидуално участие

–            Групово участие

 1. Възможност за изпълнение на: стихове, гатанки, предания, басни, монолог и др.

Краен срок за изпращане: 30.06.2020 г.

 Адрес за изпращане: tomiart2002@yahoo.com

 Детско и младежко творчество до 18г. – разказ, есе, стихотворение, рисунка

                   Тема: „България в моите очи“

 1. В раздел „Поезия“ – до 2 творби
 2. В раздел „Проза“ – до 2 творби /есе, разказ, етюд/
 3. В раздел „Рисунка“ – до 3 рисунки – моля всяка рисунка да бъде изпратена като снимка в „JPG“ формат.

Краен срок за изпращане на творбите: 30.06.2020 г.

Адрес за изпращане: dimitrov-art@abv.bg

Детска кинеада –

конкурс за детски експериментални и късометражни филми

   Тема: „България в моите очи“

Нека видим „България в моите очи“ през вашия обектив! В рамките на 10 минути максимум покажете колко е красива нашата родина. Очакваме вашите клипове в зависимост от интереса, който проявявате към създаването на филми, репортажи, рекламни клипове, новинарска емисия и др.

Краен срок за изпращане на творбите: 30.06.2020 г.

Адрес за изпращане: vesebelaseli6811@gmail.com

Заявка за участие можете да изтеглите от тук:

http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2020/05/Заявка-за-фестивала-Нешама-Булгарит.docx

Резултатите ще бъдат обявени в началото на месец септември във фейсбук страницата „Neshama Bulgarit“!

На добър път и успех на всички участници!

ХХ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДИМКА ЯНЧЕВА“

обявяват учредителят Стефан ЯНЧЕВ и предаването за български език и литература „Глагорец“ в Пловдивска обществена телевизия Тракия.

Могат да участват младежи до 19 години, включително малки възрасти, за написване на поетично произведение – стихотворение.

Конкурсът тече в момента и завършва приемането на творбите до 31 май 2020 г. на ел.адрес:dimka-yantcheva-2020@abv.bg


V МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА СТУДЕНТИ И УЧЕНИ

„ТРАНСФОРМАЦИИ 2020“
(Рубрики „Проза“ и „Поезия“)

Традиционният конкурс по превод на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е насочен към студенти и ученици в България и чужбина. В него се предвижда:

ПРЕВОД НА ЧУЖДИ АВТОРИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
(за студенти и ученици от България)

ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ НА ЧУЖД ЕЗИК
(за изучаващи български език извън България)

Текстовете на чужди автори, които се предлагат за превод на български език, ще бъдат на един от изучаваните в нашия факултет езици, които са общо 20: английски, албански, арабски, български, гръцки, италиански, испански, китайски, корейски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски, хърватскифренски, японски. Участниците имат възможност да избират рубриката и езика за превод според интересите и уменията си. На изучаващите български език извън България се предлагат също текстове от български автори, които да бъдат преведени на чужд език.

 • Конкурсното жури се състои от висококвалифицирани преподаватели по чужди езици, включително и чуждестранни лектори във Филологическия факултет.
 • Текстовете за превод могат да бъдат изтеглени ТУК по следния път: www.uni-vt.bg → Факултети, департаменти → Филологически факултет → Конкурс по превод „Трансформации“→ „Трансформации“ 2020.
 • Срок за предаване на преводите — 16.05.2020 г.
 • Адрес за предаване на преведените текстове (в електронен формат) — transformacii@ts.uni-vt.bg
 • Обявяване на резултатите — на сайта на Филологическия факултет на 31.05.2020 г.
 • Официално закриване на конкурса и връчване на наградите и сертификатите на участниците — в Славистичния център на ВТУ на 04.06.2020 г.

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ! Участниците, които се класират на първите три места, ще се ползват с предимство при кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет на Великотърновския университет.

 

КОНКУРС „ЧЕЛО КОТЕ КНИЖКИ”

Съюзът на транспортните синдикати  в България обявява конкурс за видео клип „Чело коте книжки”.

Днес, 2 април 2020г., е денят на детската книжка!

Книжките са вашия прозорец към един приказен свят, който само децата могат да виждат. Знам, че всички вие сте много любопитни да научавате за непознати земи и вълшебни герои и затова много обичате да четете!

Вие сте специални деца, така както мама и татко са специални, защото са транспортни работници и докато всички са вкъщи, те като истински безстрашни герои са на работа!

✨ека заедно и ние направим нещо специално – искам да ви поканя да ми прочетете ваша любима приказка или стихче и да запишете видео, което да получа до 5 април, неделя.

На най-интересните ще изпратя подарък – нова книжка!🙌

Приятно четене!

Записаното видео трябва да се изпрати до 5 април на имейл office@stsb.bg

За допълнителна информация – тел. +359 2 931 5124

 

Bulgaria, Sofia, blv. Maria Luiza 106

 

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „Българската народна приказка в картина”

НЧ „Пробуда – 1958” в град Шумен обявява Х конкурс за детска рисунка „Българската народна приказка в картина”Целта на конкурса е да провокира децата да четат българките приказки, да търсят поуката, да разграничат доброто от злото и да пресъздадат в картина своите мисли и усещания.Можете да участвате в конкурса чрез снимки на рисунки и да изпратите на е-mail: probudashumen1958@abv.bg до 15 май 2020 г.Моля, да посочите адрес в България, на който да изпратим наградите!

КОНКУРСИ НА ДАБЧ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването през 2020 г. на следните конкурси за деца и юноши от българските общности в чужбина:

 • Литературен конкурс „Стефан Гечев“ –  24-то издание;
 • Конкурс по рисуване „България в моите мечти“ –  19-то издание;
 • Конкурс по пеене „Любка Рондова“ –  11-то издание.

В конкурсите могат да участват деца и юноши от българските общности в чужбина от пред-училищна до 18 възраст (ученици). Класиранията се извършват в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г.

Тематиката на тазгодишните конкурси, описани в приложенията по-долу, е посветена на следните годишнини:

 • 1180 г. от рождението на Климент Охридски (ок. 840-916), български църковен деец и книжовник, най-видният ученик и съратник на славянските първоучители Кирил и Методий, създател на Охридската книжовна школа;
 • 180 г. от рождението на Хаджи Димитър (1840 – 1868), български революционер, национален герой;
 • 170 г. от рождението на Иван Вазов (27.06.1850 – 22.09.1921), български поет, писател и драматург; определян като „патриарх на българската литература”.

По повод обявяването на 2020 година заМеждународна година на здравето на  растенията“ предлагаме участниците в конкурсите да опишат с думи/нарисуват/изпеят песен за най-българските растения, които:

 • са символ на България;
 • са използвани в българските традиции, обичаи, култура (вкл. държавни символи);
 • носят българския дух.

С акта на предоставяне на своите творби за участие във всеки от конкурсите, организирани от ДАБЧ, авторите се съгласяват техните произведения и изпълнения да бъдат безвъзмездно използвани от ДАБЧ за конкурсите и други прояви и политики на Агенцията (тематични постоянни или временни изложби, концерти, сборници, мултимедийни продукти и др. продукти), без търговска дейност, т.е. с идеална цел, и с изричното указване на името, възрастта на изготвяне и населеното място на съответния автор, за да се подкрепи таланта на младите сънародници от българските общности в чужбина и в името на разпространението на българската култура и духовност.

 

Материалите се изпращат на следния електронен адрес на ДАБЧ:

aba@aba.government.bg  като в темата на ел. съобщение (т.нар. subject) бъде указан вида на конкурса (литературен; рисуване; пеене). 

или на пощенския адрес на ДАБЧ:

Държавна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria

            Крайният срок за получаване на материалите е 15 април 2020 г. ( За пощенските пратки важи датата на пощенското клеймо.)

Всички творби ще бъдат оценени от специализирани комисии за всеки отделен конкурс. Във всяка възрастова група участниците ще бъдат класирани на I, II и III място и наградени с грамоти, медали и други награди. Възможно е присъждането на специални награди на Журито (за всеки конкурс), както и награждаването с безплатно участие в културно-образователни форуми, организирани от или с участието на ДАБЧ.

Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на м. май 2020 г.

            Тържественото връчване на наградите ще бъде проведено през м. юли 2020 г.

            Получаването на наградите се извършва лично или чрез упълномощен представител на участника на тържеството или впоследствие от ДАБЧ, като:

 1. В случай, че няма лице, което да получи наградите, е необходимо да се свържете с координатора на съответния конкурс.
 2. ДАБЧ не носи отговорност за непотърсени награди в срок до 6 месеца.

Приложение 1

 

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “СТЕФАН ГЕЧЕВ” – 2020
ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

24-то издание

 

През 2020 г. Държавната агенция за българите в чужбина открива двадесет и четвъртото издание на Детско-юношеския литературен конкурс „Стефан Гечев”. 

Конкурсът е предназначен за деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 навършени години (ученици).  Класирането се извършва в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г.

Освен на общовалидните теми, указани в началото на настоящата обява, през 2020г. литературните творби могат да бъдат посветени на:

 • 180-годишнината от рождението на Стефан Караджа (1840-1868) – деец на национално-освободителното движение в Османска България;
 • 140-годишнината от рождението на писателя Йордан Йовков (1880 – 1937) – български писател, класик на българската литература.

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с творби на следните теми:

 1. „България в моите мечти” и
 2. „Духовната сила на българина”

И двете теми в Литературния конкурс „Стефан Гечев” дават възможност да се напишат литературни произведения, свързани с българските традиции и история, красивата природа на България, растенията в обредните традиции на българина, за дома и семейството, родния край, любимото ви място за което може да напишете приказка за България, да разкажете за своята любима българска книга, поет или писател. Те могат да бъдат посветени на бележити годишнини от родната ни история, на силата на българския дух, на ролята на просветителството и значението на писаното слово в живота на българина. 

 

Желаещите могат да участват с произведения написани на български език: есе, разказ, приказка, съчинение, стихотворение, кратка проза или бял стих. Могат да направят презентации  за годишнина или събитие, което ги вълнува, както и да направят буктрейлър на книга от български писател, който е от значение за младия човек, защото книгата допринася за духовното израстване на личността и е медиата,  без която не можем.

 

Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора:

– лично и фамилно име,

– навършени години,

– учебен клас,

– име и контактни данни на училището,

– контактна информация – и-мейл и телефон на участника или родителя.

 

За допълнителна информация:

Лили Спасова – гл. експерт в ДАБЧ и координатор на конкурса

на ел. адрес: l.spasova@aba.government.bg или тел.: 00359 2 935 06 59

Желателно е творбите да бъдат изпращани по електронната поща: aba@aba.government.bg като прикачени файлове, като в темата на ел. съобщение (subject) бъде указан вида на конкурса (литературен, рисуване или пеене).

 

Краен срок за изпращане на творбите – 15 април 2020 г.

 

Приложение 2

 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА „БЪЛГАРИЯ В МОИТЕ МЕЧТИ” – 2020

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

19-то  издание

Държавната агенция за българите в чужбина организира деветнадесетото издание на конкурса за рисунка „България в моите мечти”.

По регламент, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 години (ученици), разпределени в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г.

Освен на общовалидните и за трите конкурса годишнини, указани в началото на настоящата обява, през 2020г.  рисунките могат да бъдат посветени на:

 • 220-годишнината от рождението на майстор Кольо Фичето /Никола Фичев (1800 – 1881) български архитект и строител;
 • 210-годишнината от рождението на Захари Зограф /1810 – 1853/, български художник и иконописец, виден представител на Самоковската художествена школа;
 • 125-годишнината от рождението на Вадим Лазаркевич /1895-1963/, художник, един от основоположниците на българската школа за детски илюстрации.

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 картини по следните теми: 

 1. Българските традиции
 2. България в моя роден край
 3. Приказка за България

Творбите могат да бъдат изработени на:

 1. хартиен носител – класически рисунки. Рисунките трябва да са  с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, компютърна рисунка, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде  отбелязана избраната тема и данните за автора (име, възраст, населено място).
 2. електронен носител – компютърна творба. Изискванията за компютърната рисунка или колаж са следните:
 • рисунките могат да бъдат изработени на графична програма по избор (например: Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic,и др.);
 • Копирани готови разработки от Интернет няма да бъдат оценявани и вземани предвид при награждаването;
 • Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори;
 • Финалният проект се предава заедно с папка „Използвани ресурси“ – фонове, модели, четки (т.н. архив).

Писмата с творбите трябва да съдържат следната информация за автора:

 • лично и фамилно име,
 • навършени години,
 • учебен клас,
 • име и контактни данни на училището,
 • контактна информация – и-мейл и телефон на участника или родителя.

За допълнителна информация:

на ел. адрес:  tencheva@aba.government.bg  или тел.: 00359 2 935 06 59

Пепи Тенчева – координатор на конкурса

Желателно е Компютърните рисунки, изработени на графична програма по избор да бъдат изпращани по електронната поща: aba@aba.government.bg като прикачени файлове, като в темата на ел. съобщение (subject) бъде указан вида на конкурса (литературен, рисуване или пеене).

 

Краен срок за изпращане на творбите – 15 април 2020 г.

 

Приложение 3

 

КОНКУРС ПО ПЕЕНЕ „ЛЮБКА РОНДОВА” – 2020
ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

11-то издание

Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването на единадесетото  издание на детско-юношеския конкурс за български песни „Любка Рондова“ – 2020.

Съгласно регламента на конкурса, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 г. Участниците ще бъдат разпределени в три категории:

 1. Индивидуални изпълнители, които ще бъдат класирани в три възрастови групи: Първа група – до 10 г.; Втора група – от 11 до 14 г. и Трета група – от 15 до 18 г.
 2. Камерни групи – до 12 участника (дует; трио; квартет и т.н.);
 3. Ансамбли – над 12 участника.

Освен на общовалидните и за трите конкурса годишнини, указани в началото на настоящата обява, през 2020г. песните могат да бъдат посветени на:

 • 145-тата годишнина от рождението на Добри Христов (1875 – 1941) – български композитор и музиковед;
 • 90-тата годишнина от рождението на Стефка Съботинова (1930 – 2010) – българска народна певица, солистка в Държавния ансамбъл „Филип Кутев“, единствената певица със солови песни в първия албум на Марсел Селие „Мистерията на българските гласове“, удостоена с най-голямото държавно отличие – орден “Стара планина – първа степен“.

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 изпълнения на български песни от следните жанрове: патриотични и традиционни детски песни; естрадни и популярни песни; автентични народни песни по следните теми: 

 1. Цвете в песен вплетено и
 2. Възпятата история на нашия народ.

Всички участници трябва да изпратят качественивидео-записи на техните изпълнения с размер на файла – до 5 минути, или да  предоставят линкове за достъп  до изпълненията им, както и могат да изпратят записи на техните изпълнения върху компакт дискове (DVD).

            Към записа е задължително да бъдат приложени следните данни:

 • лично и фамилно име на изпълнителя,
 • навършени години,
 • учебен клас,
 • име и контактни данни на училището,
 • телефон/e-mail на родителите или изпълнителя за контакт,
 • име/телефон/e-mail на музикалния ръководител;

Отличените участниците, присъстващи на официалното връчване на наградите (след прослушване) ще имат възможността да се включат в поетично-музикалната програма на тържеството с техни изпълнения.

За допълнителна информация:

на ел. адрес: i.slavcheva@aba.government.bg или тел.: 00359 2 935 06 60

Иванка Славчева – гл. експерт в ДАБЧ и координатор на конкурса

Желателно е записите (или линковете към тях) да бъдат изпращани по електронната поща: aba@aba.government.bg като прикачени файлове, като в темата на ел. съобщение (subject) бъде указан вида на конкурса (литературен, рисуване или пеене).

Краен срок за изпращане на творбите – 15 април 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

Инвестира във вашето бъдеще!

Проект No: BG051PO001-4.3.04 – 0009

ПРОЕКТЪТ Е НАСОЧЕН КЪМ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРАНЕ НА ЗНАНИЯТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ В БЪЛГАРИЯ

СЪСТОИ СЕ ОТ 4 МОДУЛА:

Български език като чужд за общи цели – запознава с  граматическите  особености на

българския език, чието овладяване гарантира постигане на ниво

В2 по Общата европейска езикова рамка;

Български език като чужд за академични цели – представя морфо-синтактичната и

лексикална специфика на научния стил;

Български език като чужд за придобиване на културни компетентности – запознава

с географски обекти, исторически личности и фолклора на България;

 Тестиране на знанията по български език като чужд – дава възможност за  проверка на

 знанията  по български език  като чужд чрез  различни видове тестове, които

са напълно безплатни за чуждестранните студенти, обучаващи се в България.

ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕСУРСИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ТОЗИ САЙТ, СА РАЗРАБОТЕНИ В

ДЕПАРТАМЕНТА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПРИ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОТ АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ДОЦ. Д-Р С. ХАЛАЧЕВА


13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА СЕСИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ „МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ ЗАД ГРАНИЦА С ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР”

Национален дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на тема „Младите българи зад граница с поглед към българския фолклор“ насочена към училища и организации с нестопанска цел на българските общности в чужбина.

Темата за родния фолклор сред младите поколения българи зад граница цели чрез опазването и развитието на националните традиции и памет да се съхранява и утвърждава българското им национално самосъзнание.  Пълната информация за правилата за участие в сесията и формулярът на Заявлението за спомоществователство на проект са публикувани на интернет страницата на Фонда www.fund13veka.bg

Максимален размер на финансиране за един проект: до 3 000 лв. Фондът предоставя финансова подкрепа в размер от 30 до 80% от общия бюджет на съответния проект.

Общ бюджет на сесията: 30 000 лв.

Допустимост:

 • Кандидати – юридически лица с нестопанска цел, училища на българските общности в чужбина, и други, когато предметът им на дейност съвпада с целите и дейностите, възложени на Фонда със Закона за НДФ „13 века България“
 • Възрастова граница на участниците в проектите – от 3 до 18 години;
 • Безплатно участие в проектите.

Недопустимост на проектите:

 • Не се подпомагат проекти, когато са подадени от физически лица, еднолични търговци и търговски дружества.
 • Проекти, по които кандидатстващите организации извършват стопанска и/или икономическа дейност.
 • Не се разглеждат проекти на кандидати, получили финансова подкрепа от Фонда по друг проект в рамките на календарната година.
 • Не се разглеждат проекти на кандидати, получили финансова подкрепа и не изпълнили задълженията си по предходни договори, сключени с НДФ „13 века България“.
 • Проекти с липсващи и/или непълни документи.
 • Проекти, които противоречат на закона, нарушават човешките права или подбуждат към дискриминация.
 • Проекти, които вече са реализирани и са приключили.
 • Проекти, които ще бъдат реализирани за срок по-дълъг от 18 месеца, считано от датата на постъпване на заявлението.
 • Разходи на кандидатстващия проект за дейност, която не е свързана пряко с целта на проекта.
 • Разходи по кандидатстващия проект за дейност, която е свързана с политически партии, включително партийни мероприятия с участието на представители на политически партии

За участие в сесията кандидатстващите могат да подават документи:

на хартиен носител, за които важи датата на пощенското клеймо до 30.04.2020 г., включително, на адрес:

Национален дарителски фонд „13 века България“

пл. „Проф. Васил Геров“ 1

1421 София

България

или чрез електронна кореспонденция, като заявленията за  спомоществователство се подават в сканиран вид по утвърдения образец, заедно с всички посочени приложения към него, с подпис и печат на е-мейл адрес: sesia@fund13veka.bg, до 17.00 ч. на 30.04.2020 г.

За допълнителна информация

тел.: 02 963 04 27

e-mail: sesia@fund13veka.bg

 

НК „РОДОЛЮБИЕ“ ОБЯВЯВА

XXVIII НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „УЧРЕДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ – 1870 Г. – ВЕНЕЦ НА ЦЪРКОВНО-НАЦИОНАЛНИТЕ БОРБИ“

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧЕНИЦИ

 ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ АКЦЕНТИ НА КОНКУРСА:

            Участниците избират един от следните пет тематични акцента:

 • Културно-историческото наследство по българските земи – хилядолетна духовна приемственост и достойно място в съвремието.
 • Борбата за независима българска църква – път към изграждане на съвременната  нация
 • Българи с принос в националната и общочовешката история.
 • Регионална история.
 • Лична история (на моята фамилия или на избрана друга личност)
 • Национална идентичност, общочовешки ценности.
 • България и Европа

            ПРИМЕРНИ СЪДЪРЖАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

            Участниците са свободни да формулират своя тема за рефератите, есетата и презентациите в съответствие с избрания тематичен акцент.

За тяхно улеснение се предлагат примерни съдържателни направления:

 А) ЗА РЕФЕРАТ

 1. Местните обичаи и традиции – вечният извор на общочовешки ценности.

Препоръки: Разработката може да се конкретизира върху една област, един обичай или върху обредност, обща за различните религиозни и етнически групи в България. Да се потърси подходяща форма за онагледяване.

 1. Единство и многообразие.

Препоръки: Да се издирят, опишат и анализират исторически и съвременни факти и явления  (с общонационално или регионално измерение), свързани с религиозната и етническата толерантност в България. Да се проследят резултатите от тях.

 1. Символите на моето родно място.
 2. Моето родословие – основание за самочувствие
 3. Българските будители

Препоръки: Разработката може да е посветена на една или няколко личности с принос за духовното извисяване на нацията.

 1. Възкресението на един народ

Препоръки: Представяне на продължилите повече от четири десетилетия църковно-национални борби. Разработките могат да бъдат посветени както на централните събития и фигури на борбите, така и на конкретни действия или дейци от отделни населени места. 

 1. Пазители на българския дух – революционните организации в окупираните  български земи  –

Препоръки: В разработките да се отразят факти за дейността и личности от организациите в останалите под чужда власт български земи – Македония, Тракия и Добруджа.

 1. Непознатите будители – Дружба „Родина“ -.

Препоръки: Разработката да представи малко известни факти за личностите и дейността на уникалното движение на българите мохамедани в Родопите от средата на миналия век. 

 1. Жалони на българската идентичност.

Препоръки: Разработките могат да представят исторически събития, моменти от църковната история, създаването, дейността и приносите на училища, читалища, културни прояви и др.

 1. Български маршрути

Препоръки: Представяне на природни забележителности и културни паметници. В работата да се използва предимно собствен снимков материал, описание и история на обекта /обектите/, предложение за туристически маршрут с карта. Атрактивното оформление и билингвистичните описания са предимство.

 1. Великите българи

Препоръки: Личности с приноси в различни области – църковно-националните борби, движението за новобългарска просвета, икономика, култура, наука, спорт, изкуство и др., прославили България по света. Разработката може да е посветена на една или няколко личности, обединени от една цел.

 1. Европейци в България и българи в Европа и по света

Препоръки: Личности, допринесли за достойно приобщаване на българите към европейските и световните традиции и ценности през вековете. Разработката може да представя една или няколко личности.

 1. България, страна на древни култури. Забележителностите на моето родно място – от първите хора до днешни дни.

Препоръки:  Проследяване развитието на човешката култура в района на родното място. Археологически обекти, разкопки. Местности, легенди. Разработката може да бъде както запознаване с отделен обект, така и комплексно проследяване на развитието.

 1. Имената в родното ми място – селища и местности. Легенди за имената.

Препоръки: Разработките могат да представят спомени или легенди свързани с наименованията на селища или местности.

Б) ЗА ЕСЕТА

 • Духовните ценности на моя род
 • Българският Великден
 • Доброто ражда добро
 • Националният идеал на българите
 • Раждането на Екзархията – възкресението на един народ
 • България – поглед от бъдещето
 • В България най-много харесвам:
 • Гражданин съм на Обединена Европа
 • Обединена Европа – хармония в различията
 • Европа след Брекзит – отслабена или консолидирана?
 • Моралните добродетели на българина и съвременния свят
 • „Бъди промяната, която искаш да видиш в света.“ – Махатма Ганди
 • Какво обединява българите – каузи или личности?
 • Как Европа влезе в моя роден град
 • Съпричастност и емпатия в променящия се свят
 • „Човек може да издържи всичко, ако има идеал, кауза, ако има вяра в нещо.“ Ст. Цанев
 • Моето бъдеще е в България
 • „Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.“ Христо Ботев
 • „От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи.“ В. Левски
 • Забравени идеи от миналото ни, така потребни ни днес
 • Най-ценният завет на моите предци

 В) ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Авторите на презентации могат да ползват всички предложени теми. Важно е да преценят точно коя тема ще съумеят да представят най-добре в избраната форма.

Изисквания за създаване на проекта

Презентацията да отговаря на изискванията на задачата.

Използване ефективно на технологичните възможности.

Проектът да бъде представен на Power Point, да са посочени ползваните  източници и консултантите по проекта.

Съдържанието да бъде прецизно и научно вярно.

 Презентацията да бъде привлекателна и добре изготвена

Обем  – презентацията трябва да се вмести в рамките на 10 минути или до 20 слайда.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

В писмените си работи авторите трябва да изложат проучените от тях факти и събития, както и своите разсъждения и изводи по разглеждания проблем и отражението му върху нашето историческо, материално и духовно развитие и приноса на България в световната цивилизация и култура.

            Желателно е участниците в конкурса да насочат вниманието си към разработването на такава тема, която по-пълно да отговаря на тяхната възраст, ниво на подготовка и интереси. Стойността на писмената работа ще бъде по-висока, ако в нея се разглежда конкретно събитие или въпрос, дали отражение върху живота на страната и оказали влияние върху други държави и народи.

           На първо място от съществено значение е правилният избор на най-подходящата форма (реферат, презентация или есе), съотвестваща на възрастта, знанията и уменията на учениците в зависимост от възрастовата група към която спадат. След това  пристъпете към избора на темата. Важно условие в случая е тя да бъде интересна, завладяваща за участника, за да може той да направи самостоятелни проучвания, (които да представи като приложение), анализи и изводи, Не бива да се разчита на безконтролното използване на  чужд текст от източници без да са цитирани. Скъпи участници, отнасяйте се с уважение и бъдете коректни към хората, които преди вас са работили по избраната тема.

            Предложените теми са само примерни и насочващи. Необходимо е участниците сами да конкретизират темата, по която ще пишат и да формулират възможно най-точното заглавие, като отчитат събитията и фактите, с които разполагат, аргументиращи най-добре  тяхната теза.

            Много важно е при формулирането на заглавието, обработването на информацията и след това при разработването на темата да се потърси и използва пълноценно помощта на учители историци, литератори или специалисти по други учебни предмети, на учени, музейни работници, местните дружества по родинознание и т.н.  За да засвидетелстват умения за самостоятелна работа желателно е авторите да използват спомени или разкази на преки участници в описаното събитие, автентични документи, снимки от личен архив и т.н..

            Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за реферати) и до пет страници за есета. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

            За рефератите и презентациите да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака).

           Работите не трябва да са участвали в други конкурси.

            При разработване на темите авторите могат да ползват и някои по-важни годишнини, които ще бъдат отбелязани през 2020 година.

 • 45 години от откриването на паметника на Светите братя Кирил и Методий пред Народната библиотека ;
 • 65 г. от приемането на България за пълноправен член на ООН (1955);
 • 70 години от създаването на Държавен ансамбъл за народни песни и танци – София (“Филип Кутев”);
 • 75 години от Дравската епопея на Първа българска армия при р. Драва по време на  Отечествената война (1944-1945);
 • 75 години от края на Втората световна война;
 • 75 г. от създаването на ООН (1945);
 • 75 г. от рождението на Божидар Димитров (1945 –.2018), български историк, дългогодишен директор на Националния исторически музей;
 • 80 години от Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа;
 • 80 г. от рождението на Георги Иванов (1940), първият български космонавт;
 • 80 г. от рождението на Емил Димитров (23.12.1940 – 30.03.2005), български естраден певец и композитор;
 • 95 години от атентата в катедралния храм „Света Неделя” в София;
 • 95 г. от рождението на Георги Калоянчев (Калата) (1925–2012);
 • 95 г. от рождението на Георги Парцалев (1925–1989) „тъжният клоун” на българското кино и театър;
 • 100 г. от рождението на Валери Петров (1920–2014), поет, публицист;
 • 105 години от включването на България в Първата световна война;
 • 105 г. от смъртта на Яне Сандански, деец на националосвободителните борби на българите в Македония и Одринско (1872-1915);
 • 110 години от прожекцията на първия български документален филм „Българската войска”;
 • 120 години от селските бунтове срещу натуралния десятък;
 • 120 г. от смъртта на Капитан Петко войвода, (1844 – 1900);
 • 125 г. от смъртта на Стефан Стамболов, (1854 – 1895);
 • 125 г. от рождението на Гео Милев (1895–1925), български поет, публицист, преводач и художник;
 • 125 години от излизането на том първи от Речник на българския език на Найден Геров („Речник на блъгарский язик, с тлъкувание речити на блъгарски и русски. Събрал, нарядил и на свят изважда Найден Геров”);
 • 130 г. от първото честване на Деня на трудещите се в България (01.05.1890);
 • 130 години от откриването във Враца на паметник на Христо Ботев;
 • 130 г. от рождението на Чудомир (Димитър Чорбаджийски) (1890–1967), български писател хуморист, художник, читалищен деец;
 • 135 години от обявяване Съединението на Източна Румелия и Княжество България;
 • 135 години от Сръбско-българската война;
 • 135 години от създаването в Пловдив на Македонски комитет с председател Захари Стоянов и секретар Иван Андонов;
 • 140 г. от рождението на Йордан Йовков, български писател и драматург (1880 – 1937);
 • 145 години от Старозагорското въстание;
 • 145 г. от рождението на Атанас Буров, български политик и банкер (1875-1954);
 • 145 г. от смъртта на Иларион Макариополски, български духовник, един от водачите на църковно-националната борба (1812-1875);
 • 150 години от създаването на Българската Екзархия;
 • 150 г. от излизането на бр.1 на сп.”Читалище” в Цариград през 1870 г.;
 • 160 г. от проповедта на Иларион Макариополски на Великден, в която не споменава името на гръцкия патриарх, с това официално отхвърля властта на Цариградската патриаршия – 1860 г.;
 • 160 г. от рождението на Продан Тишков-Чардафон, български военен и революционер, деец на Съденинието (1860-1906);
 • 165 г. от началото на организираното книгоиздаване в България, поставено с отпечатването на календарче „Старопланинче” на Христо Г. Данов (1885);
 • 170 г. от рождението на Иван Вазов (1850–1921);
 • 170г. от рождението на Захари Стоянов (1850-1889);
 • 175 г. от рождението на Васил Петлешков, български революционер (1845-1876);
 • 180 години от рождението на Стефан Караджа (1840-1868), деец на национално-освободителното движение;
 • 180 години от рождението Хаджи Димитър (1840-1868), деец на национално-освободителното движение;
 • 180 години от рождението на Екзарх Йосиф І (1840-1915), български църковен и обществен деец, просветител;
 • 185 години от откриването на Габровското училище, първото българско светско взаимно училище (дн. Национална Априловска гимназия);
 • 185 години от Велчовата завера;
 • 185 години от рождението на Бачо Киро (1835-1876), учител, книжовник, революционер;
 • 190 години от рождението на Константин Миладинов (1830-1862), възрожденски просветен, културен и обществен деец;
 • 190 години от рождението на Панайот Хитов (1830-1918), деец на националноосвободителното движение ;
 • 200 години от рождението на д-р Иван Богоров (1820-1892), книжовник, енциклопедист, издател на първия български вестник;
 • 200 г. от рождението на Сава Допроплодни, български възрожденски книжовник и учител (1820 – 1894);
 • 205 години от рождението на Анастасия Димитрова (1815-1894), първата българска светска учителка;
 • 210 години от рождението на Димитър Миладинов (1810-1862), възрожденски просветен, културен и обществен деец;
 • 210 г. от рождението на Александър Екзарх (1810–1891), български общественик, дипломат и журналист, един от активните дейци за независима Българска екзархия;
 • 210 г. от рождението на Захари Зограф, български художник и иконописец. Основоположник на българската светска живопис (1810-1853);
 • 220 години от рождението на Кольо Фичето (1800-1881), майстор-строител, архитект от епохата на Възраждането;
 • 220 години от рождението на д-р Петър Берон (1800-1871), учен-енциклопедист, просветител, реформатор на учебното дело в България;
 • 235 г. от рождението на Неофит Хилендарски Бозвели, български духовник, един от водачите на националното просветно и църковно движение през Възраждането (1785-1848);
 • 785 години от възстановяването на Българската патриаршия;
 • 790 години от победата на Цар Иван Асен ІІ над епирския деспот Теодор Комнин в битката при с. Клокотница;
 • 815 години от битката при Адрианопол (дн. Одрин), в която цар Калоян разбива кръстоносците на Балдуин І;
 • 835 години от въстанието на Асен и Петър и възстановяването на българската държава;
 • 1180 години от рождението на Св. Климент Охридски (ок. 840-916), просветител и книжовник;
 • 1190 г. от рождението на Наум Охридски, един от петимата ученици на Кирил и Методий, един от светите Седмочисленици, и 1100 години от смъртта му (ок.830-910);
 • 1205 г. от рождението и 1135 г. от смъртта на Методий (ок. 815 – 06.04.885), славянски просветител,основоположник на българската и славянска писменост.  

            КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

            ЗА РЕФЕРАТ

1.1.Познаване, използване и коректно позоваване на проучени исторически изследвания и разнообразни източници.

1.2. Достоверно, точно и изчерпателно описание на фактите по темата (въпроса или събитието).

1.3. Задълбочено осмисляне и съпоставка на представените факти и привеждане на аргументи.

1.4. Убедително структуриране на изложението.

1.5. Използване на научен стил и език

1.6. Наличие на елементи на лична проучвателска дейност и на собствени разсъждения и изводи във връзка с разглежданите проблеми .

1.7. Техническо оформление; спазен обем (до 20 стандартни печатни страници; справочен апарат; приложения; естетически външен вид.

 ЗА ЕСЕ

2.1. Оригиналност на заглавието

2.2. Ясно открояване на теза

2.3. Убедителна подкрепа на тезата с факти и аргументи

2.4. Наличие на собствени разсъждения във връзка с поставената теза

2.5. Оригинално изразена лична позиция

2.6. Очертани елементи на структура

2.7. Спазване на книжовните норми

2.8.Спазени технически изисквания и обем.

 1. ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

            Предварително зададени параметри: формат PPS; наличието на първи слайд – тема и автор, консултант; втори слайд – резюме; последен слайд – използвани източници; без самоцелни ефекти; автоматично и ръчно управление

3.1. Логически организиран подбор на факти и изображения по избраната тема.

3.2. Открояване на предимствата, довели до избора на презентация при разработване на темата

3.3.Обвързване на презентацията с овладяването на знания и умения по информационни технологии, природознание, изобразително изкуство; съответствието им на стандартните технически изисквания към презентации

            3.4. Достоверност, точност и краткост на  авторските текстове и логическата им обвързаност с изображенията.

3.5. Използване на разнообразни автентични източници.

3.6. Лично участие при събиране и обработка на фактологичния материал.

            3.7. Коректно позоваване на използваните източници

3.8 Прецизно дозиране на подбраните материали и текст, така че да могат  реално да бъдат представени в рамките на зададените 10 минути

3.9. Техническо оформление :

   – В презентацията да е налице хармонично съчетание на текст, изображения, таблично и графично представяне на информацията (там където съдържанието позволява това).

    – Ако темата позволява да се използват в максимална степен снимки от личен архив.

    – Прецизно да се определи необходимото време и по желание да се зададе на автоматично прелистване.

    – Висока степен на четивност на текста по отношение на размер, шрифт, съчетаване на шрифтове, цвят, фонове и пр.

    –  Дозираност на елементите на всеки слайд. 

Работите се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за реферати) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

            За рефератите и презентациите да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака).

Участие на един ученик с разработки в различните направления по една и съща тема не се допуска.

            Изпратените по електронната поща работи трябва да бъдат озаглавени на латиница и придружени с писма, съдържащи цялата изисквана информация. Работите от чужбина могат да се изпращат и само по електронната поща.

            Авторите на реферати и презентации, предложени от комисията за класиране (от първо до трето място), ще бъдат поканени да участват в още един кръг в деня на награждаването или в деня преди награждаването, за което ще бъдат предварително информирани. Уведомителното писмо до тях ще включва и конкретни указания за формата на този кръг.

            Във възрастовата група VІІІ– ХІІ клас от първо до трето място се класират само ИНДИВИДУАЛНИ разработки, а не колективни (чл. 16, ал. 1 т. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби).

            НАГРАЖДАВАНЕ

            Националният конкурс е включен в Националния календар за извънучилищните изяви  и в програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата.

            Резултатите от конкурса се обявяват в началото на ноември, в чест на Деня на народните будители.

Рефератите, есетата и презентациите се класират в двете възрастови групи – ученици V – VІІ клас и ученици VIII – ХІІ клас. Награждават се консултантите на отличените участници. Присъждат се и специални награди от институции, стопански и обществени организации.

            На тържествена церемония всички отличени получават грамоти и предметни награди.

            Класираните индивидуални участници в разделите „Реферат“ и „Презентации“ (с навършени 14 и ненавършени 18 години към датата на обявяване на резултатите) получават и право да кандидатстват за едногодишна стипендия по програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата. Те трябва да отговарят на всички изисквания, посочени в нея. 

            Списъкът на наградените се публикува  на сайта на клуба, сайта на СБУ и във в. „Учителско дело“. 

            Част от наградените работи ще бъдат публикувани в специален сборник.

            Организаторите на конкурса призовават училищните ръководства, учителите по история, философия, български език и литература, както и всички останали, специалистите в центровете за подкрепа на личностното развитие и българските общности зад граница да популяризират проблематиката и да създадат условия за участие на повече ученици в тази родолюбива традиция.

          РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧИТЕЛИ

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧИТЕЛСКИТЕ РАБОТИ

Препоръчителна насоченост към темата на конкурса за конкретната година;

Автентичност (наличие на доказателство – снимки, видеоматериали, продукти на ученици;

       Устойчивост на опита (поне двугодишен или прилаган двукратно);

Открояване на най-привлекателните дейности за популяризиране сред колегията;

       Коректност при използване на образци и подобни описания;

       Литературна осведоменост;

     Техническа прецизност.

Всяка работа да бъде до 5 стандартни страници без приложенията и придружена с общо представяне – за кой клас и за какъв тип учебна подготовка е предназначена; междупредметни връзки; резултати (възможно е чрез попълване на анкетна карта от учениците); популяризиране на идеята (методическо обединение, педагогически колектив, регионално, национално ниво).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ И ЕСЕТАТА

Всяка работа  да бъде в обем до 5 стандартни страници и да е придружена с кратко представяне на автора, мотивите за участие в конкурса и посланието му към другите участници – учители и ученици.

            Всички участници получават грамоти за отличие. Класираните работи ще бъдат наградени и публикувани  на страниците на в. „Учителско дело“.

Обявиха традиционния конкурс за мартеници „Пижо и Пенда”

Сдружение „Дай, бабо, огънче” – гр.Перник и ‘читалище „П.К.Яворов” 1926 г.– с. Мещица; общ. Перник, ни предлагат да участваме в XI издание на традиционния конкурс за мартеници “Пижо и Пенда”.
Първомартенската обредност заема важно място в годишния зимен цикъл, с нея се отбелязва прехода от зимата към пролетта.
В конкурса може да се участва със следните творби:
– Мартеници – най – дълга; най – оригинална
– Пано;
– Oбемни кукли
Достоверността, художествената стойност и оригиналност ще са критериите за многото награди разпределени по групи:
ГРУПОВА ИЗРАБОТКА – до 10 години
ИНДИВИДУАЛНА ИЗРАБОТКА – от 10 до 14 год.
над 14 години
І индивидуална изработка
ІІ групова работа
1.Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:
1. Трите имена и възраст на автора
2. Училище; извънучилищно звено;
3. Телефон и email за връзка
Най-добрите модели ще бъдат наградени и подредени в изложба.
Мартениците трябва да бъдат изпратени до 20.02.2020 /важи пощенското клеймо/ на адрес: Перник;кв.„Твърди ливади“; ул. Първи май 21, Детски Образователен център „ Дай,бабо,огънче!“ или с. Мещица 2353; Ул. Г.Димитров 40, НЧ „П.К.Яворов” 1926 г.

За допълнителна информация:
GSM 0893466357 – Георгиева

Не се сърдете, че изпратеното от Вас няма да върнем обратно.То ще бъде съхранено за да участва в ретроспективна изложба през следващите години.

VI литературен конкурс за кратък разказ или есе „Моето писмо до България“

Фондация „Шанс за децата и природата на България обявява VІ литературен конкурс за написване на кратък разказ или есе за младите българи по света – вижте условията тук

Фондация „Шанс за децата и природата на България“ обявява VI-ти литературен конкурс за младите българи по света за написване на кратък разказ или есе „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!“ – 2019/2020. Конкурсът е за написване на кратък разказ или есе и насърчава таланта на деца и младежи творци с изявен интерес към литературата и творческото писане.

Конкурсът се осъществява с подкрепата и специалното участие на изтъкнатия съвременен български автор Радослав Гизгинджиев.

Конкурсна тема: „Моето писмо към България“

Условия за участие и регламент на конкурса:

Участници – българи, родени и/или живеещи в чужбина от 13 до 20 години;
Конкурсни текстове – написани през 2019 и непубликувани до момента;
Максимален обем – 2 номерирани печатни страници;
Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
Жанр: разказ и есе;
Официален език: български.

Критерии за оценка:

Оригиналност и творчески подход при представяне на темата;
Целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията;
Жанрово съответствие на конкурсния текст.

Кандидатстване:

Срок за изпращане на творбите: 17 декември 2019 г.
Произведенията се изпращат като приложение (attachment) на: info@forbgkids.org

Не забравяйте да приложите към творбите (в отделен документ А4 формат):

Трите имена на участника
Дата и място на раждане
Адрес и имейл
Име на учебното заведение
Кратка творческа биография
Попълнена, подписана и сканирана Декларация за поверителност на личните данни (изтеглете от ТУК). Ако сте пълнолетен/пълнолетна, полето „Законен представител на ……“ се оставя непопълнено!

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Жури от уважавани български творци с председател Радослав Гизгинджиев ще определи носителите на наградите. На победителите ще бъдат връчени следните отличия:

първо място – награда и грамота;
второ място – награда и грамота;
трето място – награда и грамота;

Специална награда: най-добрите творби ще бъдат издадени в книга

Обявяване на финалистите на интернет страницата на Фондация „Шанс за децата и природата на България“ (http://www.forbgkids.org): 17 януари 2020 г.

Официално награждаване и представяне на книгата „Писмо към България от младите българи по света“ – май 2020 г.

Статутът на конкурса е публикуван на интернет страницата на организаторите: http://www.forbgkids.org/

Политика за поверителност на личните данни

Пожелаваме успех на всички участници!

ДАБЧ обявява конкурс „Млад краевед“
Митове и легенди, приказки, ритуали и обичаи от България

 Цел на конкурса:

Да мотивира за творчески търсения и изява на полето на фолклора колкото се може повече български ученици. Да се запознават те с най-добрите образци на многоликата българска традиция, /в т.ч. ромски, турски, арменски, еврейски/ .

Да събира знания за културата на етноси и групи, живели по земите ни от хилядолетия, завещали я на потомците си с гордост и съхранена до днес. За да бъде част от многообразието и целостта на днешната българска култура, за да дава облик на народностното ни единство и идентичност. Като краен резултат – участниците в конкурса да станат автори на Електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“

 Тема на конкурса: Митове и легенди, приказки, ритуали и обичаи от България

 Регламент и условия на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в три тематични секции:

1/ митове, легенди и предания

2/ приказки

3/ ритуали и обичаи.

Във всяка от секциите очакваме издирване на фолклорни материали, характерни за съответната етническа група, за съответен регион, селище на страната.

 Период за изпращане на материалите:

Творбите се приемат с пощенско клеймо от: 1 април до 30 септември 2019 г.

 Адреси за предаване:

София 1606 , ул. „Люлин планина”№ 4, Лилия Старева, фондация „Детето и фолклора”;

София 1000, ул. „Солунска” № 9, Агенция Уйкпрес, тел. 02-988 2355;

София 1000, п.к. 51

 Участници:

В конкурса могат да участват ученици от всички степени на българското училище, участници в творчески школи към читалищни и други културно-просветни институции. 

Изпратените записи ще бъдат оценявани и премирани в три възрастови групи – 1 възрастова група – до 10 г., 2-ра – 11 – 14 г., 3-та . 15 – 19 години

При интерес и активност от страна и на по-възрастни участници, ще журираме и в четвърта възрастова група – от 20 г. нагоре без ограничение.

 Начин на представяне на материалите:

Изпратените за участие текстове, трябва да бъдат ясно и четливо изписани /желателно е на компютър/ Приемат се и ръкописи.

На всеки текст трябва да има обозначение:

 1. За коя етническа група се отнася
 2. За коя секция /митове, легенди и предания, приказки, празници и празнична обредност/ритуали и обичаи/ е предназначен.
 3. Източник – от къде е събран материалът – Книга с посочено заглавие и автор, родител, преподавал, друг източник.
 4. Указание за региона, селището, за което се отнася /ако има локална характеристика/

Няма ограничение за броя на изпратените материали от едно лице. Всеки може да участва с материали и в трите тематични секции, ако желае.

Приемат се и групови участия – клас, училище.

 

 Лични данни:

Материалите да бъдат придружени от лист с четливо изписани следните лични данни:

Име и фамилия

Възраст

Адрес

Е-mail и Телефон

Име (тема, заглавие) на материала

Име и фамилия на преподавателя

Име на школата/училището/читалището

 Подбор:

Жури от експерти ще прецени и оцени участията по секции/ 1/ митове, легенди и предания, 2/ приказки, 3/ ритуали и обичаи/ и ще присъди званието „Млад краевед“ и награди за най-оригиналните записи.

 Оповестяване на печелившите:

Наградените участници /индивидуални и колективни/ ще бъдат уведомени с писмо. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на фондация „Детето и фолклора”http://lista-bg.com/

Най-добрите записи ще бъдат включени в електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“. На празничен концерт за Деня на будителите, 1 ноември, ще обявим и наградим първенците в конкурса.

 Награди

Във всяка възрастова група в трите секции ще бъдат раздадени по четири награди – първа, втора, трета и едно поощрение. Наградите са:

 • Почетна Грамота,
 • Включване сред авторите и създателите на първата по рода си електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“.
 • Предметни награди.

Важно!

Текстовете не се връщат. Някои от тях ще бъдат включени в бъдещи издания на фондацията. Авторските права остават за фондацията.

За контакти:  02 852 69 43 или 0899 178 664 – Лилия Старева, председател на фондация „Детето и фолклора”, e-mail:lstareva@gmail.com

 

 

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „НАПЕВИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДА”
3 – 4 май 2019 година

Конкурсът е организиран от Общински младежки дом – Монтана, в партньорство със сдружение „Младежки Северозапад” и школа по български народни танци „Стоянови”.
Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков и с подкрепата на Община Монтана, фирми и организации, съпричастни към съхраняването на фолклорното богатство на Българския Северозапад.
ЦЕЛ:
Да съхрани и популяризира певческото, инструментално и танцово фолклорно изкуство на Северозападна България.
Да предостави възможност за изява и да открие даровити деца – изпълнители.
Да стимулира интереса на все повече млади хора към фолклорното богатство на Северозападна България и да катализира стремежа им да го запазят и предадат за поколенията.
Конкурсът да се утвърди като значимо събитие в културния календар на град Монтана.
УЧАСТНИЦИ
Право на участие имат деца на възраст от 4 до 19 години, ученици от държавни и общински училища, възпитаници на читалища, ОДК, ЦРД, Младежки домове и др. организации за неформално образование, студенти от АМТИИ град Пловдив и ВУЗ с музикални специалности на възраст от 19 до 30 години.
ЖАНРОВЕ:
Автентичен и обработен песенен, инструментален и танцов фолклор.
РАЗДЕЛ 1. НАРОДНО ПЕЕНЕ
Участниците се разделят в 5 възрастови групи:
Първа възрастова група – от 4 до 7 години;
Втора възрастова група – от 8 до 13 години;
Трета възрастова група – от 14 до 16 години;
Трета А възрастова група – от 14 до 16 години /възпитаници на училища с разширено изучаване на музика/;
Трета Б възрастова група – от 14 до 16 години /възпитаници на Национални училища по изкуствата/;
Четвърта възрастова група – от 17 до 19 години;
Четвърта А възрастова група – от 17 до 19 години /възпитаници на училища с разширено изучаване на музика/;
Четвърта Б възрастова група – от 17 до 19 години /възпитаници на Национални училища по изкуствата/;
Пета възрастова група – от 19 до 30 години /студенти от АМТИИ град Пловдив и ВУЗ с музикални специалности/
І Категория. Индивидуални изпълнители:
Изпълнителите от Първа и Втора възрастова група изпълняват 2 хороводни песни с общо времетраене до 5 минути, като едната песен ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;
Изпълнителите от Трета, Четвърта и Пета възрастови групи изпълняват една бавна /безмензурна/ – 2 куплета БЕЗ СЪПРОВОД /акапела/, и една хороводна песен – 3 куплета, с общо времетраене до 5 минути, като едната песен ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;
ІІ. Категория. Певчески групи за автентичен фолклор, камерни състави, народни хорове:
Броят на изпълнителите в групите за автентичен фолклор да е не повече от 16 участника, в камерните състави – до 11 участника, в народните хорове – над 12 участника.
Камерните състави, дуети, триа изпълняват по две песни с общо времетраене до 7 минути, като едната песен ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;
2
Групите за автентичен фолклор изпълняват по две песни с общо времетраене до 8 минути, като едната песен ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;
Народните хорове изпълняват две акапелни многогласни обработки /едната ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е от Северозападна България – виж приложението/;
В тази категория няма възрастови групи. Класирането е изцяло по преценка на журито, вземайки под внимание възрастовите групи на участниците!
Съпроводът е по желание – един или няколко народни инструмента, акордеон, синбек;
Всички песни в приложението са примерни и НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.
В заявките на камерните състави и хоровете е препоръчително да се посочат авторите на съответните обработки.
Такси за участие:
Индивидуални изпълнители – 10 лева.
Камерни формации, дуети, триа – 5 лева на изпълнител.
Групи за автентичен фолклор – 20 лева /независимо от броя на участниците/.
Народни хорове за обработен фолклор – 35 лева /независимо от броя на участниците/.
Забележка:
При участие в две категории – като индивидуален изпълнител и в камерни състави, участникът заплаща само такса за индивидуален изпълнител.
РАЗДЕЛ 2. ХОРЕОГРАФИЯ
І.Категория. Камерни народни танци
Участниците се разделят в 3 възрастови групи:
Първа възрастова група – от 4 до 7 години;
Втора възрастова група – от 8 до 13 години;
Трета възрастова група – от 14 до 19 години;
Броят на участниците в камерните танцови формации да не надвишава 8 деца;
Музикалният съпровод е по желание – оркестър до 5 човека, на CD и т.н.
Групите представят два танца с общо времетраене до 10 минути, като единият ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е от Северняшката фолклорна област;
В заявката за участие се посочва имената на танците, авторите на хореографията и музиката, времетраенето, както и от коя фолклорна област са;
ІІ. Категория. Групи за автентичен танцов фолклор
Броят на участниците в групите да не надвишава 15 деца;
Музикалният съпровод е по желание – оркестър до 5 човека, на CD и т.н.
Групите представят 5 /пет/ автентични хора с общо времетраене до 10 – 12 минути, като две от хората ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да са от Северозападна България;
В заявката за участие се посочва имената на хората, времетраенето, както и от коя фолклорна област са;
По възможност групите да са облечени с костюми от съответния регион;
ІІІ. Категория. Групи за обработен танцов фолклор /танцови колективи/
Участниците се разделят в 3 възрастови групи:
Първа възрастова група – от 4 до 7 години;
Втора възрастова група – от 8 до 13 години;
Трета възрастова група – от 14 до 19 години;
Броят на участниците в танцовите колективи да не надвишава 25 деца;
Музикалният съпровод е по желание – оркестър до 5 човека, на CD и т.н.
Групите представят два танца с общо времетраене до 15 минути, като единият ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е от Северняшката фолклорна област;
В заявката за участие се посочва имената на танците, авторите на хореографията и музиката, времетраенето, както и от коя фолклорна област са;
Такси за участие:
Камерни танцови формации – 5 лева на изпълнител;
Групи за автентичен танцов фолклор – 25 лева /независимо от броя на участниците/;
Групи за обработен танцов фолклор /танцови колективи/ – 40 лева /независимо от броя на участниците/;
3
Важно! В рамките на конкурса ще се проведе и мини конкурс „Ръченица за двама” – за най-добра танцова двойка. Двойки танцьори – момче и момиче, определени от ръководителя на всяка танцова формация, едновременно танцуват върху музика в ритъма на северняшка ръченица в продължение на няколко минути. Най-добре танцуващата двойка ще получи диплом и предметна награда. Участниците не заплащат допълнителна такса участие.
РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ
В този раздел право на участие имат всички деца – изпълнители на народни инструменти – гайда, кавал, гъдулка, тамбура, дудук, окарина и двоянка.
Участниците се разделят в 4 възрастови групи:
Първа възрастова група – от 7 до 10 години;
Втора възрастова група – от 11 до 14 години;
Трета възрастова група – от 15 до 17 години;
Трета А възрастова група – от 15 до 17 години /възпитаници на училища с разширено изучаване на музика/;
Трета Б възрастова група – от 15 до 17 години /възпитаници на Национални училища по изкуствата/;
Четвърта възрастова група – от 18 до 19 години;
Четвърта А възрастова група – от 18 до 19 години /възпитаници на училища с разширено изучаване на музика/;
Четвърта Б възрастова група – от 18 до 19 години /възпитаници на Национални училища по изкуствата/;
Пета възрастова група – от 19 до 30 години /студенти от АМТИИ град Пловдив и ВУЗ с музикални специалности/.
І Категория. Индивидуални изпълнители:
Изпълнителите от Първа и Втора възрастова група изпълняват 2 хороводни мелодии с общо времетраене до 5 минути, като едната ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е от Северняшката фолклорна област;
Изпълнителите от Трета, Четвърта и Пета възрастови групи изпълняват една бавна /безмензурна/ мелодия /песен/ и една хороводна мелодия, с общо времетраене до 5 минути, като едната ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е от Северняшката фолклорна област;
ІІ. Категория. Камерни инструментални състави – дуети, триа, квартети, камерни оркестри
Броят на изпълнителите в камерните състави да не надвишава 8 участника;
Камерните състави изпълняват по две мелодии /по обработен и автентичен материал/, с общо времетраене до 7 минути, като едната мелодия ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е от Северняшката фолклорна област;
В заявките на камерните състави е задължително да се посочат авторите на съответните обработки;
В тази категория няма възрастови групи. Класирането е изцяло по преценка на журито.
ІІІ. Категория. Групи за автентичен инструментален фолклор
Броят на изпълнителите в групите да не надвишава 15 участника;
Групите представят 2 /две/ автентични мелодии с общо времетраене до 5 минути, като едната ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е от Северняшката фолклорна област;
ІV. Категория. Народни оркестри
Броят на изпълнителите в народните оркестри да е не по-малък от 9 участника;
Народните оркестри изпълняват по две мелодии /по обработен и автентичен материал/, с общо времетраене до 8 минути, като едната мелодия ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е от Северняшката фолклорна област;
В заявките на народните оркестри е задължително да се посочат авторите на съответните обработки;
В тази категория няма възрастови групи. Класирането е изцяло по преценка на журито, вземайки под внимание възрастовите групи на участниците!
Такси за участие:
Индивидуални изпълнители – 10 лева.
Камерни формации – 5 лева на изпълнител.
Групи за автентичен инструментален фолклор – 20 лева /независимо от броя на участниците/.
Народни оркестри – 35 лева /независимо от броя на участниците/.
4
Забележка:
При участие в две категории – като индивидуален изпълнител и в камерни състави, участникът заплаща само такса за индивидуален изпълнител.
РАЗДЕЛ 4. ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР
Фолклорните ансамбли представят две произведения до 20 минути, като едното ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да е от Северняшката фолклорна област.
Такса за участие:
Фолклорните ансамбли заплащат 40 лева, независимо от броя на участниците.
Забележка:
Няма ограничение за брой участници.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Заявки по образец се изпращат на електронните адреси: napevi_severozapad@abv.bg или на пощенски адрес:
Общински младежки дом
бул.”Трети март” № 98
3400 Монтана
(за конкурса „Напеви от Северозапада”)
Телефони за справка: 096/305 103 и 306 755;
За раздел „Народно пеене” и „Инструменталисти”: 0889 00 44 13, 0879 40 65 80 – Асен Асенов;
За раздел „Хореография” и „Фолклорни ансамбли”: 0877 88 03 85 – Стоян Стоянов;
Заявки се приемат най-късно ДО 15 АПРИЛ 2019 ГОДИНА (за изпратените по пощата се взема предвид датата на пощенското клеймо).
Заплащането на таксите за участие става на място в деня на участието.
Конкурсът се провежда в сградата на Общински младежки дом – голяма зала, и в някои от репетиционните зали.
Графикът за явяване се определя от организационния комитет. Справки за графика на явяване може да направите на посочените и-мейли или телефони след 22 април 2019 година или на сайта на Общински младежки дом – Монтана: www.omd-montana.tk
Всички участници задължително трябва да са облечени в народни носии.
Изпълнителите ще бъдат оценявани от компетентно професионално жури – изтъкнати фолклористи, вокални педагози, музиканти, хореографи.
Награждаването на победителите ще бъде след края на конкурсната програма за деня.
Всички участници получават грамоти за участие. Във всяка възрастова група се присъждат първо, второ, трето място и поощрителни награди по преценка на журито.
Ще бъде връчен и Приз на кмета на Община Монтана, както и награди от спонсори.
Разходите по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците. Организаторите подсигуряват закуска в деня на участието и безплатно посещение на забележителностите на Монтана: Регионален исторически музей, Антична крепост, Лапидариум, художествена галерия “Кирил Петров”, яз. “Огоста” и др. Организаторите не подсигуряват нощувка, но ще окажат съдействие при нужда. Тези които желаят, нека да го напишат в заявката или в и-мейла.
ВАЖНО: Във връзка с Европейските изисквания за защита на личните данни, при подаване на заявка за участие трябва да се изпрати и попълнена Декларация за съгласие! /Вижте приложението/.
Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията с цел създаване на архив и реклама на конкурса без да заплащат права и обезщетения.

ГОДИШНО ОТЛИЧИЕ БЪЛГАРКА НА ГОДИНАТА – 2018
18.10.2018г. – 15.01.2019г.

Държавна агенция за българите в чужбина към Министерския съвет на Република България обявява началото на десетото издание на годишното отличие „Българка на годината – 2018”. С тази инициатива ДАБЧ се стреми да насочи вниманието към значимата роля на българските жени в чужбина, които заслужават обществено признание и подкрепа. Годишното отличие на ДАБЧ носи името на Св. Злата Мъгленска, чиято памет всяка година се почита от Българската православна църква на 18 октомври. Нейният образ символизира традиционните добродетели на българката – красотата, твърдостта и волята в най-тежки ситуации, вкорененото в нея човешко достойнство.

Българската светица и великомъченица Злата Мъгленска е родена около 1775-1780 г. в с. Слатина (Хриси), Мъгленско (Южна Македония, днес в Гърция). Красивата девойка е отвлечена от местния бей, който иска да я вземе за жена. Младата българка е подложена на натиск да се откаже от своята християнска вяра и български род – отначало със съблазнителни обещания и дарове, преминали в систематичен тормоз и грубо насилие. Злата остава непоколебима въпреки увещанията на своите близки, на техните страхове и конформизъм. В проточилата се с месеци лична човешка драма проличава яркото морално превъзходство на българката над нейните мъчители. Св. Злата Мъгленска устоява и пречистена в мъченията предава Богу дух на 18 октомври 1795 година. Нейният подвиг отеква из цялата българска земя, а и сред останалите православни християни. Църквата я канонизира като мъченица, небесна застъпница на поробените християни. Народът я нарича и “Света Златинка”, като тачи в нейно лице мъченичеството, но това ласкаво обръщение е израз и на копнежа за истинска любов между хората, за справедливост и нравствена чистота.

РЕГЛАМЕНТ

1. НОМИНИРАНИ: За годишната награда „Българка на годината“ могат да бъдат предлагани българки, живеещи извън родината, които със своята активна дейност са допринесли за:

 • опазването на българското национално самосъзнание и културната идентичност на сънародниците ни по света;
 • защитата на българското национално достойнство;
 • развитието на българските сдружения в чужбина (културни, образователни и професионални организации, медии и др.);
 • организирането на благотворителни акции и хуманитарни проекти, посветени на България;
 • популяризирането на българската култура, историческото наследство и традиции в съответните държави.

2. НОМИНИРАЩИ МОГАТ ДА БЪДАТ:

 • български сдружения от чужбина и техни партньори от България;
 • български медии от страната и чужбина;
 • инициативни групи от българи, организирали се за конкретната номинация от България и чужбина. Създадените за целта инициативни групи от българи, обединени около конкретна кандидатура, изпращат един електронен формуляр с допълнителен списък на подкрепящите я. Отделни допълнителни писма за подкрепа, както и спонтанно създадено електронно гласуване чрез тях, не се зачита.

3. НАЧИН НА ИЗГОТВЯНЕ НА НОМИНАЦИИТЕ:

 • попълва се приложения формуляр с указана в него допълнителна информация.
 • наличието на допълнителни материали на електронен носител, доказващи изтъкваните качества на кандидата е преимущество.
 • Предложенията на номиниращите е необходимо да бъдат придружени с писменото съгласие на номинираната личност за публично представяне на нейната дейност в рамките на процедурата по избор на носител на отличието на ДАБЧ „Българка на годината-2018“.

4. НАЧИН НА ИЗПРАЩАНЕ НА НОМИНАЦИИТЕ: изпращат се по електронната поща на ДАБЧ на следния e-mail: aba@aba.government.bg с копие до координаторите на конкурса: Иванка Славчева (e-mail: i.slavcheva@aba.government.bg) и Лили Спасова (e-mail: l.spasova@aba.government.bg).
Забележка: Получаването на дадено предложение за номинация се счита за прието след изрично потвърждение за това от ДАБЧ.

5. СРОК НА ПРИЕМАНЕ НА НОМИНАЦИИ: Номинациите се приемат в ДАБЧ от датата на публикуване на обявата до 15 януари 2019 година (включително).