Асоциация

Асоциация „Св. Георги“ се стреми да укрепва и развива приятелството и сътрудничеството между България и Каталуния, да опазва  българската културна идентичност в Испания и да приобщава сънародниците ни към общите европейски ценности.

На 28 април 2008 г. Христо Стоичков като председател на Асоциация „Св. Георги“ подава заявление за вписването й в регистъра на сдруженията в Департамента на правосъдието на Генералитета на Каталуния. Официално тя е вписана в първия раздел на регистъра на 21 юли 2008 г. В учредяването й участват 33-ма постоянно и временно пребиваващи българи в Барселона, техни сънародници от България, каталунци.


Асоциация „Св. Георги“ се стреми да насърчава обществения интерес в Каталуния и да подпомага интеграцията на временно или постоянно живеещите български граждани там. Нейни приоритети са социално-икономическо и културно развитие на българската общност в процеса на приятелство и сътрудничество между България и Каталуния. Дейността на асоциацията е в пълно съответствие с нейните цели и уставът й не допуска да формира печалба.
Управителният съвет се състои от председател (Христо Стоичков), заместник-председател (Хесус Морияс), заместник-председател (Елизабет Василева), секретар (Сержи Санчо), касиер (Илиян Пенев) и четирима членове ( Васка Пенкова, Катя Танева, Лъчезар Танев и Николай Каламов. В момента председателят й е извън Европа и тя се ръководи с изрични правомощия от Илиян Пенев.


Основни цели  на Асоциацията:

  • Да предлага социална, образователна, трудова и юридическа помощ за по-ефективна адаптация на българската общност в Каталуния.
  • Да бъде средство за диалог между българските емигранти и каталунските институции.
  • Да опазва и популяризира българския език, традиции и култура, като си взаимодейства с български и международни институции.
  • Да постига взаимно разбирателство между българската общност и каталунската общественост.
  • Да представя успешно България като член на Европейския съюз /ЕС/.

Асоциацията се стреми да укрепва и развива приятелството и сътрудничеството между България и Каталуния, да опазва  българската културна идентичност в Испания и да приобщава сънародниците ни към общите европейски ценности


За проекта

1. Оценка на нуждите

Българите в Каталуния се нуждаят от информация за нейните права и задължения като граждани, живеещи в Испания. Асоциация „Св. Георги“ е мотивирана да интегрира сънародниците си, насърчавайки отношенията им като българска диаспора. Тя я подпомага чрез социални, политически, икономически и културни проекти, трудови, образователни и юридически консултации.
Освен актуална информация, българската общност в Каталуния получава навременни и полезни услуги, облекчаващи престоя им в автономната област, а заинтересованите фирми – реални бизнес контакти и оферти.

Генералитетът и общинската власт на Каталуния имат постоянен партньор за интегриране на българските емигранти към живота и традициите тук. Българските държавни институции получават пряк контакт с българската общност в Каталуния и пълно съдействие за съхраняване на българските традиции и идентичност в автономната област, за популяризиране на положителния образ на България. Каталунската общественост опознава по-добре българите като нация и дух.

2. Приоритети

Да предлага социална, образователна, трудова и юридическа помощ за по-ефективна адаптация на българската общност в Каталуния.

Да бъде средство за диалог между българските емигранти и каталунските институции.

Да опазва и популяризира българския език, традиции и култура, като взаимодейства с български и международни институции.

Да постига взаимно разбирателство между българската общност и каталунската общественост.

Да представя успешно България като член на Европейския съюз /ЕС/.

3. Непосредствени цели

  • Социално образователна – организира периодични курсове по каталунски и испански език, компютърна грамотност. Предоставя актуална информация за задължителните изисквания към постоянно и временно пребиваващите българи в Каталуния и ги консултира при необходимост за издаването на адресна регистрация, НИЕ, тархета санитария, либро фамилия и др.
  • Трудово-правна – предоставя актуална информация за свободни работни места, програми за трудова заетост и социално подпомагане на емигранти в автономна област Каталуния. Осигурява юридическа консултация за трудово-правния статут на пребиваващи българи в Каталуния, техните права и задължения при трудови спорове с работодатели,  защита при евентуални дела.
  • Търговско-индустриална – предоставя актуална бизнес информация на заинтересовани фирми от Каталуния и България за действащото законодателство в двете страни в областта на чуждестранните инвестиции; оферти за покупко-продажби; търгове на фондови борси; открити процедури за приватизационни сделки; данни за състоянието на българската и каталунската икономика по отрасли. Посредничи, организира и участва в общи и тематични срещи, конференции, семинари и изложения между организации, сдружения и фирми от България и Каталуния.
  • Рекламна – изготвя ежеседмичен онлайн бюлетин, разпространява рекламно-информационни материали и размяна на банери на асоциацията със сродни организации в Интернет /уеб-страници, слайдове, аудио-визуални справочници, с печатни брошури и листовки. Предоставя за ползване картотекираните фирми и заявени контакти при организиране на семинари, конференции и форуми в България и Каталуния на държавно и регионално ниво. Предлага опит и добри практики, контакти и перспективи за развитие и опазване на българската идентичност.
  • Бизнес пътувания, култура, туризъм – съдейства при пътувания и туристически маршрути в Каталуния и България на бизнесделегации от двете страни, семеен отдих, уикенд туризъм, индивидуални и групови посещения на забележителни места. Популяризира България и Каталуния като желани дестинации и място за почивка. Организира културни прояви – библиотека, гостуващи и постоянно действащи изложби, срещи, литературни четения, видео прожекции и пресконференции.

Информационен център

Центърът е място обмяна на идеи, информация, и знания, за социални контакти и развлечения на българите в Каталуния. Той запознава българската общност и каталунската общественост с духовните ценности на двете култури като начин на диалог и лично обогатяване.

Центърът подпомага правителствата на България и Каталуния да обединят и консолидират българската общност в социалния живот.

Центърът е инструмент за укрепване на двустранните отношения между България и Каталуния.

Центърът съдейства на други сродни неправителствени организации, чиято дейност отговаря на целите на асоциацията.

Центърът участва пряко в евроинтеграцията на българите в Каталуния като непрекъснат и все по-разширяващ се процес.

 Трудова-правна помощ за българи в Каталуния

 Една от целите на асоциация „Св. Георги“ е трудово-правната помощ за българите в Каталуния.

Стремим се да предоставяме актуална информация за свободни работни места, програми за трудова заетост и социално подпомагане на емигранти в автономна област Каталуния.

Осигуряваме юридическа консултация за трудово-правния статут на пребиваващи българи в Каталуния, техните права и задължения при трудови спорове с работодатели,  защита при евентуални дела.

 Консултации

 Бизнеспътувания, култура, туризъм

 Асоциацията съдейства при пътувания и туристически маршрути в Каталуния и България на пребиваващи бизнесделегации от двете страни, семеен отдих, уикенд туризъм, индивидуални и групови посещения на забележителни места.

Популяризира България и Каталуния като желани дестинации и място за почивка. Организира културни прояви – гостуващи и постоянно действащи изложби, срещи, литературни четения, видеопрожекции и пресконференции.

 Търговско-индустриална помощ за българите в Каталуния

Една от целите на асоциация „Св. Георги“ е търговско-индустриална помощ за българите в Каталуния.

Предоставяме актуална бизнесинформация на заинтересовани фирми от Каталуния и България за действащото законодателство в двете страни в областта на чуждестранните инвестиции, оферти за покупко-продажби, търгове на фондови борси, открити процедури за приватизационни сделки, данни за състоянието на българската и каталунската икономика по отрасли.

Асоциация „Св. Георги“ посредничи, организира и участва в общи и тематични срещи, конференции, семинари и изложения между организации, сдружения и фирми от България и Каталуния.

 Неделното училище „Св.Св. Кирил и Методий“

 Escuela Bulgara Barcelona – Неделното училище „Св. св. Кирил и Методий“   е  дейност   на  Асоциация за приятелство  и сътрудничество  Каталуния-България „Св. Георги“. То е създадено, за да опазва   българския  дух и самосъзнание, да  обучава децата на наши сънародници  по български език  и литература, история  на България   и   география  и икономика.

Училището  отваря   врати на 27 септември 2009 г. в Барселона  и   започва  своята  дейност по програма  “Роден език  и култура  зад  граница“  на МОН.  След  тригодишна работа  е  включено  в Списъка  на българските  неделни училища  в  чужбина  и работи по ПМС  № 90 .

Образователната институция предлага почасови  занимания за деца по възрастови  групи – от 4-годишни до 12-и клас, като разполага с квалифицирани  учители   и  добра  материална  база.

Обучението по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика,  по извънкласните форми – български народни танци за деца и възрастни,. вокална група и клуб „Родолюбие“,  е по одобрени програми, адаптирани за български деца, живеещи в чужбина.

През 2016-2017  учебна  година,  за  удобство  на нашите  сънародници в гр. Мойет дел  Вайес, към училището е разкрит  филиал, в който  се обучават  българчета и деца от смесени бракове.

 Ангажираните 10 учители  използват съвременни  методи  на обучение, съобразени със специфичните условия за преподаване в чужбина. Преподавателите се стремят  да поддържат  висок интерес у учениците.

 Организират  се чествания  и тържества, участия в конкурси и  фестивали.

 Учебният  център   издава  сертификати  за проведено обучение, които позволяват  на деца, завърнали се в България, да продължат в съответния клас,  без да полагат  приравнителни  изпити.

 Към  училището е създадена  и фолклорна  формация  за възрастни, която популяризира  българския фолклор  и народно творчество и се стреми да запазва и  предава  родните  традиции и обичаи.

 Училището  работи  с визия  за бъдещо  развитие и стремеж  да разширява   своята дейност

Детска градина

 Към българското училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Барселона и неговия филиал в Мойет дел Вайес функционират детска градина за деца от 3 до 5 г. и подготвителна група за малчугани от 5 до 6 г. Малките палавници са под грижите на всеотдайни учителки от 10-14 ч. всяка събота. Заниманията включват образователни игри, рисуване, приложни изкуства и първи стъпки към четенето и писането преди първи клас.

ДАРИ ОТ СЪРЦЕ, ако искаш да подпомогнеш нейната дейност със средства по банковата й сметка: Santander ES47 0075 0277 3606 0017 4268


Откриване на първото българско училище в Барселона 27 септември 2009 г.


Архивни кадри от празнични събития в училището

Научи повече