Фестивали

ХІІ фестивал „Аз съм българче“ за есе, рисунка и сценични изкуства“

И тази година Асоциация T.A.N.G.R.A.® – Tonalidad, Arte Natural y Guía para Realizar Actividades организира Фестивала на българите по света „Аз съм българче”® с домакинството на Всеукраинска Асамблея на българите в Украйна – Одеса, Украйна.

През 2020 ще се проведе XII издание на инициативата, която има за цел да съхрани националното самосъзнание, бит и култура, да способства за насърчаването на изучаването на родния език от българите, живеещи в чужбина.

Първото издание на Фестивала се проведе през 2009г. по инициатива на нашата асоциация. Радвахме се на активно участие от 15 неправителствени организации на българи, живеещи на територията на Испания. Чествахме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

 Представена бе културата и духовността ни от деца от българските неделни училища в чужбина. Получихме подкрепа и съдействие от Посолството на Република България в Кралство Испания, Държавната агенция за българите в чужбина, Министерството на образованието и науката на Република България, Мадридска автономна общност и много други.
Фестивалът вече има своя история – първите три издания бяха на територията на Испания и в него се включиха български деца и възрастни от няколко испански провинции. С четвъртото си издание форумът разшири своите граници. Отвори се за участие и към български деца от цял свят.

Конкурсната програма на Фестивала „Аз съм българче”® обхваща три направления – за есе, за рисунка и музикално словесно народно творчество (сценични изкуства – музика, танци, рецитация и театър). С участието си в конкурсите децата ни в чужбина имат възможност да покажат родолюбието и българското си самосъзнание, как то ги мотивира да съхраняват българската си духовност.

Реализирането на последвалите издания на фестивала не би било възможно без помощта на нашите любезни домакини от “Прогрес” – Валенсия, Испания – 2011г., “Приятели на България” – Вроцлав, Полша 2012г., Гражданско сдружение “Възраждане” – Прага, Чехия 2013г., Българско републиканско самоуправление и Училище за роден език – Будапеща, Унгария 2014г., Българското училище “Св.св. Кирил и Методий” към Културно сдружение “Св.св. Кирил и Методий” – Рим, Италия 2015г., Сдружение “Българско образование и култура” – Амстердам, Нидерландия 2016г., Асоциация “Българче” – Винга/Тимишоара, Румъния 2017г., Държавна агенция за българите в чужбина – София, България 2018г, а 2019г. в Франкфурт на Майн – Българо-немското образователно сдружение “Буквар” и Немско-българската инициатива за култура, образование, бизнес и социални дейности “ИМПУЛС” – Франкфурт на Майн, Германия.

Всяка една от организациите допринесе за това инициативата да се развие като голям празник на българската духовност и културна идентичност, за което сме им дълбоко признателни! Радваме се на подкрепа и от Министерството на образованието, от Държавната агенция за българи в чужбина, Дипломатическите ни мисии по света и други.

Скъпи приятели,

С удоволствие отправяме покана за участие в XII-ти Фестивал на българите по света „Аз съм българче“® 2020 Одеса, Украйна. Фестивалът е посветен на Деня на Народните будители и на Европейския ден на езиците.
Заключителната част ще бъде на 30-31 октомври и 1 ноември 2020г. в град Одеса.
С домакинството на Всеукрайнска Асамблея на българите в Украйна – Одеса, Украйна.

Сърдечен поздрав,

Деана Иванова
Председател на Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.®

Дора Костова
Председател на Всеукраинска Асамблея на българите в Украйна- Одеса, Укарайна.