Педагогически екип

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В БЪЛГАРСКОТО  УЧИЛИЩЕ  :

Български език и литература, подготвителна група – Румяна Табакова, Айше Назиф

БЕЛ – начален курс – Стоянка Колева, Десислава Златарска, Айше Назиф

БЕЛ – 5- 12 клас  – Николай Каламов

История и цивилизация – Илиана Дъбова

География и икономика – Илиана Дъбова

ИЗВЪНКЛАСНИ  ФОРМИ  :

Български народни танци – Венцислав Ангелов

Музика – Росица Димитрова

Арт и приложни изкуства – Юлия Янарова

УЧИЛИЩЕН  РЪКОВОДИТЕЛ :

Стоянка   Йорданова   Колева

ЗАЕДНО С ДЕЦАТА