Нашият Трети март

Час за България

Виктор Венцислав от трети клас, филиал Мойет де Вайес

„БЪЛГАРИЯ ЗА МЕН Е…“ – от учениците в Барселона

Power-point-България-за-мен-е


И от децата в Мойет

Power-point-България-за-мен-е-Мойет


Поздрав от Генералния консул на РБългария в Барселона за Трети март


Пишем „Нашето писмо до България“