Участие в третия фолклорен фестивал „Завило се хоро, извило се“, Реус 03/11/2018