Участие и първо място в конкурса „Будителите са сред нас“, Реус, 06/11/2018