Избран е новият Родителски съвет на училището

На първото си заседание новият Родителски съвет на БНУ „Св. св. Кирил и Методий” в Барселона си избра председател и разпредели функциите на членовете му.

И през новата учебна година той ще се оглавява от Станислава Тонева. Неин заместник ще бъде Росица Тодорова. За секретар е избрана Виолета Димитрова Фонтен. Николина Маджирова и Ренета Тернянова ще отговарят за културната дейност на училището.

За секретар на филиала в град Мойет дел Вайес беше преизбрана Деница Петрова, а за касиер – Цонка Мандурова

Членовете на Родителския съвет бяха гласувани единодушно на родителски срещи.

Освен разпределените длъжности, права и задължения, на първото си заседание Родителският съвет обсъди учебната и административната дейност на училището. Той реши да се актуализират месечните такси, заплащани от родителите.

Съставът на Родителския съвет – тук