Здравей, ваканция 2024 г.

Последни часове за учебната година с 5-12 клас

Незабравими мигове за децата в начален етап от последния учебен ден

Със забавни игри и годишни удостоверения 1-2 клас изпратиха учебната година

И в подготвителната група посрещнахме лятната ваканция

Довиждане, училище! Здравей, ваканция и в Мойет!